Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh (2017)

Mục tiêu của bài giảng là giải thích được bản chất và sự khác nhau giữa vật liệu- dụng cụ, các tiêu thức phân loại vật liệu - dụng cụ, các nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán vật liệu - dụng cụ; trình bày được phạm vi kế toán sản phẩm -hàng hóa, nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán sản phẩm - hàng hóa; trình bày được khái niệm, nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán chi phí trả trước. | 2017 CHƯƠNG 4 KẾ TOÁN VẬT LIỆU - DỤNG CỤ; SẢN PHẨM - HÀNG HÓA 1 Mục tiêu Giải thích được bản chất và sự khác nhau giữa vật liệu- dụng cụ, các tiêu thức phân loại vật liệu - dụng cụ, các nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán vật liệu - dụng cụ. Trình bày được phạm vi kế toán sản phẩm hàng hóa, nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán sản phẩm - hàng hóa. Trình bày được khái niệm, nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán chi phí trả trước 2 NỘI DUNG Kế toán vật liệu - dụng cụ Kế toán sản phẩm - hàng hóa Kế toán chi phí trả trước 3 VINHTT_OU 1 2017 Kế toán vật liệu - dụng cụ Khái niệm-phân loại vật liệu-dụng cụ Nguyên tắc kế toán Kế toán chi tiết Kế toán tổng hợp 4 Khái niệm VL-DC Vật liệu là thứ vật tư cần thiết sử dụng cho hoạt động của đơn vị Khi sử dụng giá trị vật liệu chuyển hoá hết 1 lần vào chi phí và chỉ sử dụng cho 1 kỳ hoạt động 5 Phân loại VL-DC Nguyên liệu • loại vật tư dùng cho hoạt động sản xuất, nó cấu thành nên thực thể của sản phẩm. Vật liệu • Vật liệu dùng cho công tác quản lý và văn phòng • Vật liệu dùng cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ • Biên lai ấn chỉ • Nhiên liệu • Phụ tùng thay thế • 6 VINHTT_OU 2 2017 Phân loại VL-DC CÔNG CỤ - DỤNG CỤ Là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với tài sản cố định. 7 Khái niệm-phân loại VL-DC Dụng cụ lâu bền • Tùy thuộc vào từng lĩnh vực mà phân loại Dụng cụ • Giá trị tương đối lớn và có thời gian sử dụng trên một năm mà không coi là TSCĐ; • Những tài sản có nguyên giá trên 10 triệu đồng trở lên nhưng dể hỏng, dể vỡ. 8 Nguyên tắc kế toán Chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý nhập, xuất kho Phải kiểm nghiệm số lượng, chất lượng Chỉ hạch toán vào TK 152, 153 giá trị nguyên liệu - vật liệu, công cụ, dụng cụ thực tế nhập, xuất qua kho. Phải thực hiện đồng thời ở kho & phòng kế toán Định kỳ, kế toán phải thực hiện đối chiếu với thủ kho Đánh giá nguyên liệu vật liệu, công cụ - .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
101    154    5    11-06-2023
46    31    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.