Bài giảng Kết cấu thép - Chương 1: Vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép

Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 1: Vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Vật liệu thép, sự làm việc của thép khi chịu tải trọng, quy cách cán thép dùng trong xây dựng, phương pháp tính toán KCT. | KẾT CẤU THÉP 1 Chương 0 Tổng quan về Kết Cấu Thép Chương 1 Vật Liệu và Sự Làm Việc của KC Thép Chương 2 Liên Kết Kết Cấu Thép Chương 3 Dầm Thép Chương 4 Cột Thép Chương 5 Dàn Thép KẾT CẤU THÉP 2 Chương 1 VẬT LIỆU & SỰ LÀM VIỆC CỦA KCT NỘI DUNG 3 I. Vật liệu thép II. Sự làm việc của thép khi chịu tải trọng III. Quy cách cán thép dùng trong xây dựng IV. Phương pháp tính toán KCT I. VẬT LIỆU THÉP 4 1. Định nghĩa 2. Phân loại thép 3. Cấu trúc và thành phần hóa học 4. Thép xây dựng Biểu đồ kéo thép – quan hệ - 1. Định nghĩa 5 - Luyện quặng sắt (Fe2O3, Fe3O4 ) Gang (hợp kim của Fe và C) với C ≥ 1,7%. - Khử bớt C Thép - Nếu: + Lượng C ≥ 1,7% GANG + Lượng C < 1,7% THÉP Thành phần hóa học, phương pháp luyện khác nhau nhiều loại .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    32    2    11-06-2023
36    28    1    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.