Bài giảng Kết cấu thép - Chương 3: Dầm thép (82 tr)

Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 3: Dầm thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về dầm và hệ dầm, kích thước chính của dầm, thiết kế dầm thép hình, thiết kế dầm tổ hợp, ổn định tổng thể dầm thép, ổn định cục bộ, nối dầm và gối dầm. . | KẾT CẤU THÉP 1 Chương 0 Tổng quan về Kết Cấu Thép Chương 1 Vật Liệu và Sự Làm Việc của KC Thép Chương 2 Liên Kết Kết Cấu Thép Chương 3 Dầm Thép Chương 4 Cột Thép Chương 5 Dàn Thép KẾT CẤU THÉP 2 Chương 3 - DẦM THÉP NỘI DUNG I. Đại cương về dầm và hệ dầm II. Kích thước chính của dầm III. Thiết kế dầm thép hình IV. Thiết kế dầm tổ hợp V. Ổn định tổng thể dầm thép VI. Ổn định cục bộ VII. Nối dầm và gối dầm I. ĐẠI CƯƠNG VỀ DẦM VÀ HỆ DẦM 1. Dầm thép 2. Hệ dầm thép 3. Bản sàn thép 1. Dầm thép Dầm Chịu uốn chủ yếu (M và V) 2 loại dầm thép: Dầm hình và Dầm tổ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    87    3    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.