Bài giảng Kết cấu thép - Chương 5: Dàn thép (56tr)

Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 5: Dàn thép" gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương dàn thép, tính toán dàn thép, cấu tạo và tính toán nút dàn thép. nội dung chi tiết. | KẾT CẤU THÉP 1 Chương 0 Tổng quan về Kết Cấu Thép Chương 1 Vật Liệu và Sự Làm Việc của KC Thép Chương 2 Liên Kết Kết Cấu Thép Chương 3 Dầm Thép Chương 4 Cột Thép Chương 5 Dàn Thép KẾT CẤU THÉP 2 Chương 5 DÀN THÉP NỘI DUNG I. ĐẠI CƯƠNG II. TÍNH TOÁN DÀN III. CẤU TẠO VÀ TÍNH TOÁN NÚT DÀN ĐẠI CƯƠNG nút (mắt) dàn thanh cánh trên thanh bụng thanh cánh dưới 1. Phân loại dàn 2. Hình dạng dàn 3. Hệ thanh bụng của dàn 4. Kích thước chính của dàn 5. Hệ giằng không gian 6. Tính toán hệ giằng 1. Phân loại dàn Theo công dụng: – Dàn đỡ mái nhà (vì kèo) – Dàn cầu – Dàn cầu trục – Dàn tháp trụ Theo cấu tạo thanh dàn: – Dàn nhẹ: Nội lực các thanh dàn nhỏ, thanh dàn là thép góc hoặc thép tròn – Dàn thường: Phổ biến, nội lực lớn nhất trong các thanh cánh < 5000kN, thanh dàn cấu tạo bởi hai thép góc – Dàn nặng: cho công trình chịu tải nặng, nội lực lớn nhất trong thanh cánh 5000kN, tiết diện thanh dàn là thép hình I, C hoặc tổ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
73    31    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.