Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Binary numbers" cung cấp cho người học các kiến thức: Tại sao sử dụng hệ nhị phân, hệ cơ số hai, làm thế nào để biểu diễn số có dấu, một số vấn đề về số có dấu,. . | 4/4/2014 Binary numbers (And some other useful bases) 1 2 Tại sao sử dụng hệ nhị phân? • Máy tính sử dụng số nhị phân vì: – Dễ thực hiện mạch: 1=1V, 0=0V (in the past or 5V) – Dễ thiết kế các mạch phức tạp với các cổng (transistors) • Có thể sử dụng nhiều mức điện áp? – 1=1V, 2=2V, 3=3V, etc. – Nhiễu sẽ phá huỷ mạch – Ví dụ nhiễu trong mạch số: • No noise: 1 + 0 → 1; • With noise: + → 1, not – Ví dụ nhiễu mạch tương tự: • + → (closer to 5 than 4!) 4/4/2014 3 Hệ cơ số 2 (binary) 4/4/2014 4 Các hệ cơ số 4/4/2014 5 LSBs và MSBs • LSB = Least Significant Bit - > Bit có trọng số thấp • MSB = Most Significant Bit -> bit có trọng số cao • Example: 0101 1101 1110 1001 MSB – largest value digit LSB– lowest value .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.