Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội (tt)

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Bộ xử lý - Khối điều khiển và đường dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần cơ bản của bộ xử lý, kết nối các thành phần. nội dung chi tiết. | Bộ xử lý: Khối điều khiển và Đường dữ liệu Nội dung Thành phần cơ bản của bộ xử lý – Lệnh truy cập – Các toán tử ALU – Toán tử bộ nhớ Kết nối các thành phần – Các tín hiệu điều khiển và bộ đồn kênh MUXes – Các chỉ thị giải mã lệnh Thực thi cơ bản của bộ xử lý MIPS Xem lại các tập lệnh cơ bản trong MIPS – Memory: lw, sw – Arithmetic: add,sub – Logic: and, or – Branch: beq Đọc thêm: – Multiply, divide – A bunch of logic operations – jump – jr and jal Các hoạt động chính của bộ xử lý? Nạp lệnh: tìm ra lệnh và tải lệnh Tính toán trên ALU: tìm ra toán tử và thực thi Truy nhập bộ nhớ: tìm ra địa chỉ và truy nhập Thiết kế đơn xung nhịp Thiết kế đầu tiên sẽ xử lý một lệnh trong một chu kỳ đồng hồ. Chia lệnh thành các pha và thực hiện trong một chu kỳ đồng hồ. Nhắc lại về thiết kế mức logic: Tổ hợp các mức logic tạo ra trạng thái kế tiếp Bộ nhớ (các mạch chốt, RAM) lưu trữ trạng thái Bộ đồng hồ chuyển đổi trạng thái kế tiếp Quy trình nạp lệnh Trạng thái kế tiếp: PC+4 (ngoại trừ các lệnh nhảy) Trạng thái: Program Counter (lệnh hiện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
87    28    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.