Bài giảng Kỹ thuật tổ chức thi công: Chương 6.1 - ThS. Cao Tuấn Anh

Bài giảng "Kỹ thuật tổ chức thi công - Chương : Kỹ thuật lắp ghép nhà khung" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích đặc điểm lắp ghép nhà khung, lựa chọn phương án lắp ghép nhà khung, thiết kế kỹ thuật lắp ghép nhà khung,. . | LOGO Website: CHƯƠNG VI: KỸ THUẬT LẮP GHÉP NHÀ KHUNG KỸ THUẬT LẮP GHÉP NHÀ KHUNG 1. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM LẮP GHÉP NHÀ KHUNG . Khái niệm nhà khung. • Khái niệm nhà khung lắp ghép: Nhà khung lắp ghép có thể là công trình dân dụng hoặc công nghiệp có kết cấu chịu lực dạng khung gồm hệ cột, dầm, kết hợp vách, ô cứng hoặc lõi cứng. • Các vách cứng có thể là kết cấu BTCT hoặc khung thép. Ô cứng hoặc lõi cứng có thể là lồng cầu thang, lõi thang máy đổ toàn khối. Kết cấu bao che là panen nhẹ hoặc tường xây. • Lưới cột của nhà khung thường là 3 x 6, 4,5 x 6, 6 x 6; 6 x 9; 6 x 12; 9x 9; 9 x 12 m; chiều cao của tầng từ 3,3; 3,6; 4,2 với modul 0,6 m. • Nhà khung thường là nhà nhiều tầng: 3 – 30 tầng với hệ khung là BTCT, cao tầng hơn với hệ khung là thép. Móng thường đổ toàn khối hoặc lắp ghép. Nhà có thể thiết kế có tầng hầm hoặc không có tầng hầm. Giáo trình: Kỹ thuật thi công II Trang 01 Giảng viên: Cao Tuấn Anh S R k CHƯƠNG VI: KỸ THUẬT LẮP GHÉP NHÀ KHUNG . Phân tích sự làm việc của hệ kết cấu Các hệ kết cấu thường gặp đối với nhà khung lắp ghép là: • Hệ khung: Bao gồm một hệ không gian cứng và ổn định bao gồm cột, dầm ngang, dầm dọc liên kết cứng với nhau (hình 1a). Các tấm sàn cũng liên kết cứng với hệ cột dầm. Tất cả tải trọng theo phương đứng và ngang phân bố vào các nút cứng giữa cột và dầm. Công lắp ghép loại nhà này thường cao và tốn nhiều chi phí cho mối nối. Hệ kết cầu này sử dụng khi vì lý do công nghệ hay sử dụng mà công trình không có các vách liên kết theo phương dọc, ngang và giữa các cột. • Hệ khung giằng (khung – vách cứng): Bao gồm các khung (cột, dầm) liên kết cứng bố trí theo phương ngắn của nhà kết hợp với các vách cứng theo phương dọc nhà (hình 1b). Hệ khung đảm bảo độ cứng và ổn định theo phương ngang; các vách cứng đảm bảo độ ổn định theo phương dọc nhà. Độ cứng theo mặt phẳng ngang được đảm bảo bới hệ tấm sàn liên kết cứng với hệ dầm, làm việc như một tấm phẳng cứng nằm ngang. Giáo trình: Kỹ thuật thi công .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.