Đề cương ôn thi hết học phần môn Luật Thú y năm 2013-2014

Đề cương ôn thi hết học phần môn luật Thú y năm 2013-2014 trình bày các câu hỏi và phần giải đáp các câu hỏi bám sát nội dung môn Luật Thú y,. chi tiết tài liệu. | Thạch Văn Mạnh TYD-K55 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HẾT HỌC PHẦN MÔN: Luật Thú Y Học kỳ II năm học 2013-2014 Phần 1: Pháp lệnh thú y Câu 1. Thế nào là hoạt động thú y?( điều 3 khoản 4) Hoạt động thú y là công tác quản lý nhà nước về thú y và các hoạt động phòng bệnh, chữa bệnh cho động vật, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; hành nghề thú y. Câu 2. Thế nào là vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh?(điều 3 khoản 5) Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật là vùng, cơ sở được xác định mà ở đó không xảy ra bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc Danh mục các bệnh phải công bố dịch trong một khoảng thời gian quy định cho từng bệnh, từng loài động vật và hoạt động thú y trong vùng, cơ sở đó bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh. Câu 3. Thế nào là ổ dịch , vùng có dịch, vùng bị uy hiếp dịch và vùng đệm(điều 3 khoản 7,8,9,10) Điều 3 khoản 7,8,9,10 như sau : 7. Ổ dịch động vật là nơi đang có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của động vật thuộc Danh mục các bệnh phải công bố dịch hoặc Danh mục các bệnh nguy hiểm của động vật. 8. Vùng có dịch là vùng có nhiều ổ dịch đã được cơ quan thú y có thẩm quyền xác định. 9. Vùng bị dịch uy hiếp là vùng ngoại vi bao quanh vùng có dịch hoặc vùng tiếp giáp với vùng có dịch ở biên giới của nước láng giềng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền xác định trong phạm vi nhất định tuỳ theo từng bệnh. 10. Vùng đệm là vùng ngoại vi bao quanh vùng bị dịch uy hiếp đã được cơ quan thú y có thẩm quyền xác định trong phạm vi nhất định tuỳ theo từng bệnh. Thạch Văn Mạnh TYD-K55 Câu 4. Danh mục các bệnh phải công bố dịch(danh mục A)và danh mục các bệnh nguy hiểm (danh mục B)ở động vật là gì? (điều 3 khoản 11,12) Điều 3 khoản 11,12 11. Danh mục các bệnh phải công bố dịch (Danh mục A) là danh mục các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của động vật, gây thiệt hại lớn về kinh tế hoặc có khả năng lây lan sang người, bắt buộc phải

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.