Vết của những viên ngọc

Đọc văn phải hướng đến việc hiểu văn, để phát hiện những điều thú vị sâu xa trong văn, thiết nghĩ đó mới là mục đích cuối cùng của người đọc văn. Những giá trị văn chương đích thực luôn có sức hút mời gọi người đọc của mọi thế hệ khám phá, chiêm ngưỡng. Chúng là những viên ngọc ngời sáng, lung linh mặc sự biến thiên của thế cuộc nhân sinh. Thế nhưng, nếu dụng công quan sát một cách kĩ lưỡng, lẫn quất đâu đó ta vẫn nhận thấy những vết xước trên những viên ngọc ấy. Những vết xước này rất nhỏ, cơ hồ không làm giảm nhiều giá trị nghệ thuật văn chương của các tác phẩm ấy. Vậy nên việc trình bày của bài viết này chỉ như một sự chiêm nghiệm về lẽ "nhân vô thập toàn". | 92 ng«n ng÷ & ®êi sèng sè 1+2 (195+196)-2012 DiÔn ®µn vµ khuyÕn nghÞ VÕt cña nh÷ng viªn ngäc TrÇm thanh tuÊn (Tr−êng THPT Long HiÖp, Trµ Có, Trµ Vinh) Đọc văn phải hướng đến việc hiểu văn, để phát hiện những điều thú vị sâu xa trong văn, thiết nghĩ đó mới là mục đích cuối cùng của người đọc văn. Những giá trị văn chương đích thực luôn có sức hút mời gọi người đọc của mọi thế hệ khám phá, chiêm ngưỡng. Chúng là những viên ngọc ngời sáng, lung linh mặc sự biến thiên của thế cuộc nhân sinh. Thế nhưng, nếu dụng công quan sát một cách kĩ lưỡng, lẫn quất đâu đó ta vẫn nhận thấy những vết xước trên những viên ngọc ấy. Những vết xước này rất nhỏ, cơ hồ không làm giảm nhiều giá trị nghệ thuật văn chương của các tác phẩm ấy. Vậy nên việc trình bày của chúng tôi ở đây chỉ như một sự chiêm nghiệm về lẽ "nhân vô thập toàn". 1. Một số chi tiết bất hợp lí trong Truyện Kiều Truyện Kiều, tập đại thành của văn chương cổ điển Việt Nam, đã có một sức sống bền bỉ trong lòng dân tộc. Trong hơn hai thế kỉ qua, từ khi Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du ra đời đã thu hút sự phẩm bình của nhiều cây bút phê bình qua nhiều thế hệ. Có thể nói với riêng nền văn học cổ điển Việt Nam, Truyện Kiều là tác phẩm duy nhất được nghiên cứu một cách toàn diện sâu sắc trên nhiều bình diện. Tuy nhiên cho đến nay Truyện Kiều vẫn còn một trường lực hấp dẫn người nghiên cứu minh chứng cho giá trị vững bền của tác phẩm trước thời gian. Thế nhưng có thật Truyện Kiều hoàn toàn không có tì vết? - Trước tiên chúng ta hãy đọc lại một đoạn trong Truyện Kiều: Nén hương đến trước Thiên đài, Nỗi lòng khấn chửa cạn lời vân vân. Dưới hoa dậy lũ ác nhân, Ầm ầm khốc quỷ kinh thần mọc ra. Đầy sân gươm tuốt sáng lòa, Thất kinh nàng chửa biết là làm sao. Thuốc mê đâu đã tưới vào, Mơ màng như giấc chiêm bao biết gì. Dỡ đò lên trước sảnh đường, Khuyển Ưng hai đứa nộp nàng dâng công. Vực nàng tạm xuống môn phòng Hãy còn thiêm thiếp giấc nồng chưa phai. Hoàng lương chợt tỉnh hồn mai, Cửa nhà đâu mất lâu đài nào .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.