Ebook Ôn luyện tiếng Anh 9 có đáp án: Phần 2 - Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên

Phần 2 của cuốn sách bao gồm đề ôn tập với 25 đề ôn tập cho 2 kì thi học kì và kì thi vào lớp 10. Test 1 đến test 12: ôn luyện kiến thức đã học từ Unit 1 đến Unit 5. Test 13 đến test 25: ôn luyện kiến thức đã học từ Unit 6 đến unit 10. Sau cùng là 3 đề tuyển sinh vào lớp 10. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
314    14    4    01-08-2021