Ebook Ôn luyện tiếng Anh 9 có đáp án: Phần 2 - Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên

Phần 2 của cuốn sách bao gồm đề ôn tập với 25 đề ôn tập cho 2 kì thi học kì và kì thi vào lớp 10. Test 1 đến test 12: ôn luyện kiến thức đã học từ Unit 1 đến Unit 5. Test 13 đến test 25: ôn luyện kiến thức đã học từ Unit 6 đến unit 10. Sau cùng là 3 đề tuyển sinh vào lớp 10. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.