Đề thi HK 2 môn Vật lý 11 năm 2017 có đáp án - Trường THPT Lý Thái Tổ

Xin giới thiệu đến các bạn Đề thi HK 2 môn Vật lý 11 năm 2017 được sưu tầm từ trường THPT Lý Thái Tổ, đây là một trong những tài liệu ôn tập không thể thiếu với các em học sinh trước khi bước vào kỳ thi. Cùng tham khảo để giúp các bạn học sinh hệ thống lại kiến thức đã học cũng như đánh giá lại năng lực của mình và vạch ra kế hoạch ôn tập phù hợp cho kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn ôn thi thật tốt! | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2016-2017 MÔN VẬT LÝ 11 Thời gian làm bài: 50phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 169 Họ, tên thí sinh: Số báo danh:. Câu 1: Một ống dây có dòng điện 4 A chạy qua thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống là 0,04 T. Để độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống tăng thêm 0,06 T thì dòng điện trong ống phải là: A. 1 A. B. 0,06 A. C. 6 A. D. 10 A. Câu 2: Suất điện động cảm ứng là suất điện động: A. được sinh bởi nguồn điện hóa học. B. được sinh bởi dòng điện cảm ứng. C. sinh ra dòng điện trong mạch hở. D. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín. Câu 3: Đáp án nào sau đây là sai : Hệ số tự cảm của ống dây: A. phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của ống dây B. có đơn vị là Henri(H) C. được tính bởi công thức L = D. càng lớn nếu số vòng dây trong ống dây là nhiều Câu 4: Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ phải sang trái nằm trong một từ trường có chiều thẳng đứng từ dưới lên thì lực từ có chiều: A. từ trái sang phải. B. từ trong ra ngoài. C. từ trên xuống dưới D. từ ngoài vào trong. Câu 5: Phát biểu nào sau đây là không đúng : A. Điểm xa nhất trên trục của mắt mà vật đặt tại đó thì ảnh của vật qua thấu kính mắt nằm trên võng mạc gọi là điểm cực viễn (CV). B. Điểm gần nhất trên trục của mắt mà vật đặt tại đó thì ảnh của vật qua thấu kính mắt nằm trên võng mạc gọi là điểm cực cận (CC). C. Năng suất phân li là góc trông nhỏ nhất αmin khi nhìn đoạn AB mà mắt còn có thể phân biệt được hai điểm A, B. D. Điều kiện để mắt nhìn rõ một vật AB chỉ cần vật AB phải nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. Câu 6: Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 (cm). Khi đeo kính có độ tụ + 1 (đp), người này sẽ nhìn rõ được những vật gần nhất cách mắt: A. 40,0 (cm). B. 27,5 (cm). C. 33,3 (cm). D. 26,7 (cm). Câu 7: Nhận xét nào sau đây không đúng về cảm ứng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.