Đề thi HK 2 môn Vật lý 11 năm 2017 có đáp án - Trường THPT Trần Hưng Đạo TPHCM

Đề thi HK 2 môn Vật lý 11 năm 2017 được sưu tầm từ trường THPT Trần Hưng Đạo là một trong những tài liệu ôn tập thực hành môn Vật lý cho các em học sinh khối 11. Qua đề thi này giúp các bạn ôn luyện lại những kiến thức đã học và nắm bắt được cấu trúc đề thi và lập kế hoạch ôn thi phù hợp cho bản thân. Chúc các bạn thi tốt! | SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 MÔN VẬT LÝ – KHỐI 11 Ngày thi: 24/04/2017 Thời gian làm bài: 45 phút A. LÝ THUYẾT: (3 điểm) Câu 1: (1 điểm) Thế nào là phản xạ toàn phần? Điều kiện để có phản xạ toàn phần Câu 2: (1 điểm) Phát biểu và viết công thức định luật Faraday về hiện tượng cảm ứng điện từ. Câu 3: (1 điểm) Sự điều tiết của mắt là gì? Nêu các đặc điểm . B. BÀI TOÁN: (7 điểm) Bài 1: (1,5 điểm) Một khung dây phẳng, diện tích 40 (cm2), gồm 1000 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B = (T). a) Tính từ thông gởi qua một vòng dây b) Trong khoảng thời gian 0,08 (s), người ta làm cho từ trường giảm đều đến . Tính độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian biến đổi trên? Bài 2: (1,5 điểm) Thuỷ tinh có chiết suất n = 1,65. a) Chiếu tia sáng từ không khí sang thuỷ tinh dưới góc tới i = 500. Tính góc khúc xạ và tính góc lệch giữa phương tia tới và tia khúc xạ. b) Nếu chiếu tia sáng ngược lại từ thuỷ tinh ra không khí cũng dưới góc tới i như trên thì có tia khúc xạ không? Tại sao? Bài 3: (2 điểm) Một thấu kính hội tụ có độ tụ 5dp. Một vật sáng AB cao 4cm vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 40cm. a) Xác định vị trí ảnh, độ phóng đại và chiều cao ảnh. b) Giữ thấu kính cố định, để thu được ảnh cùng chiều với vật và khoảng cách giữa vật và ảnh là 10 cm thì phải đặt vật cách thấu kính một đoạn bao nhiêu? Tại sao? Bài 4: (2 điểm) Mắt cận có điểm cực cận cách mắt 12,5cm và điểm cực viễn cách mắt 40cm. a) Tính độ tụ kính phải đeo sát mắt để nhìn rõ vật ở xa và cho biết khi đeo kính mắt nhìn rõ vật gần nhất cách mắt bao nhiêu? b) Nếu đeo sát mắt một kính có tiêu cự f1 = –2dp thì nhìn rõ vật xa nhất cách mắt bao nhiêu? ----------------HẾT---------------Họ và tên: SBD ĐÁP ÁN- LÝ 11 A. LÝ THUYẾT: (3 điểm) Câu 1: (1đ) Thế nào là phản xạ toàn phần? Điều kiện để có

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.