Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ mạng Mobifone trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng về dịch vụ di động qua đó xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng; khảo sát đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đối với sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thông tin di động Mobifone trên địa bàn Buôn Ma Thuột. Mời các bạn tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN TRUNG KIÊN NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG MOBIFONE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: ĐÀO HỮU HÒA Phản biện 1: LÊ VĂN HUY Phản biện 2: ĐỖ NGỌC MỸ Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 20 tháng 10 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm nay nhu cầu dịch vụ viễn thông “Dị động” của người sử dụng ngày càng đa dạng và có yêu cầu cao về chất lượng, dịch vụ. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật, khả năng truyền với tốc độ cao, có chất lượng truyền tin tốt với khả năng xử lý thông minh và nhanh chóng Mạng thỏa mãn tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và nhà khai thác dịch vụ viễn thông trong tương lai. Bên cạnh đó lĩnh vực viễn thông di động đang hòa nhập cùng với xu hướng chung của thế giới, thị trường viễn thông di động tại Việt Nam cũng đang trong giai đoạn chuyển dần từ một thị trường độc quyền do nhà nước kiểm soát sang thị trường cạnh tranh với tốc độ phát triển công nghệ di động nhanh chóng, chu kỳ công nghệ rút ngắn, lợi thế do chi phí đầu tư ngày càng giảm đã mang đến những cơ hội cho nhà cung cấp dịch vụ mới tham gia thị trường, đồng thời là thách thức đối với nhà cung cấp dịch vụ hiện tại. đây cũng có thể coi là một cơ hội và thách thức cho các nhà mạng. Nhận thấy tầm quan trọng của việc đáp ứng được nhu cầu càng cao của khách hàng và làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng thì việc nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ mạng di động là rất cần thiết nhằm tạo nên sự trung thành của khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Và việc làm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.