Ebook Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh: Phần 1

Cuốn sách Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh được biên soạn nhằm mục đích hưởng ứng cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động trong đoàn viên. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu cho bạn đọc những câu chuyện về Bác thông qua những chủ đề sau: Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà yêu nước vĩ đại và Bác Hồ là người cộng sản mẫu mực. . | ^ M mhù MỘT GIỜ yớl ĐỐNG CHÍ HỐ CHI MINH NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN M ỘTGIỜ VỚIĐỔNG c m ' HỔCHÍM INH “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta Trích Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đọc trong buổi lễ truy điệu Hồ Chủ tịch. LÊ KHÁNH SƠN (Suu tẩm, biên soạn) M ộ r a ờ VíặEÌỒNGCHÍ HỒCHÍMINH (In lần thứ ba) NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN L ờ i giớ i thiệu 'ăm 1975, tập “Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh" đã ra mắt bạn đọc và được nhiệt liệt hoan nghênh. Từ đó đến nay đã nhiều năm trôi qua, nhân dân và thanh niên từ khắp năm châu dù ở những cương vị xã hội và chính kiến khác nhau, vẫn tiếp tục lên tiếng phát biêu và viết bài ca ngợi công đức Bác Hồ. Bác vẫn sông trong sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình và tiến bộ xã hội của nhân dân và thanh niên thế giới. Anh hưởng to lớn của Bác Hồ trong đời sông nhân loại là niềm tự hào cao cả của nhân dân ta. Hưởng ứng cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động trong đoàn viên, thanh niên cả nước, Nhà xuất bản Thanh Niên cho in lại cuốn "Một giờ với dồng chí Hồ Chí Minh". Cuốn sách chia thành 4 phần: Phần I: Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà yêu nước vĩ đại. Phần II: Bác Hồ là người cộng sản mẫu mực. M Phần III: Đổng chí Hồ Chí Minh là người quốc tế xã hội chủ nghĩa trong sáng. Phần IV: Bác Hồ là người có đạo đức tuyệt vời, thiên tài cách mạng hiếm thấy. Chúng tôi hy vọng đáp ứng được phần nào lòng mong chờ của bạn đọc. NHÀ XUẤT BẢN THANH .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
244    13    1    29-01-2023
31    1    1    29-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.