Ebook Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh: Phần 2

Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook cung cấp cho bạn đọc những mẫu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tác giả trình bày với những tựa đề: Đồng chí Hồ Chí Minh là người quốc tế xã hội chủ nghĩa trong sáng và Bác Hồ là người có đạo đức tuyệt vời, thiên tài cách mạng hiếm thấy. Để tìm hiểu và nắm rõ nội dung cuốn sách, . | Phấn /// ĐỔNG CHÍ HỒ CHÍ MINH LÀ NGƯỜI ọ u ố c TẾ XÃ HỘI CHU NGHĨA TRÒNG SÁNG MỘT GIỜ VỚI ĐỔNG CHÍ H ổ CHÍ MINH I . . . BAN THƯ KÝ Hội đổng hoà bỉnh thế giới XÂY DỰNG MỘT NỂN HOÀ BÌNH THẠT Sự CH O THẾ GIỚI Đức tính của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một sự kết hỢp trí thông minh, óc sáng suốt và lòng nhân đức cộng với nghị lực kiên cường và đức tính khiêm tốn hiếm có. Là hiện thân của những đức tính tôt đẹp nhất của dân tộc, lòng yêu nước thiết tha của Người được kết hỢp một cách hài hoà với tình đoàn kết quôc tế hết sức nồng nhiệt. Là một người nhân đạo chân chính của thòi đại chúng ta suốt hơn nửa thê kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tận tuỵ công hiến không mệt mỏi, có hiệu quả cho sự nghiệp, Người là chiến sĩ, đứng hàng đầu trong cuộc đấu tranh chôhg chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa đế quốc với để tạo khả năng giải phóng hoàn toàn Tổ quốic của Người, tiến hành xây dung một xã hội phục vụ con người, giải phóng các dân tộc khác và xây dựng một nền hoà bình thật sự cho thê giới. 155 MỘT GIỜ VỚI ĐỔNG CHÍ H ổ CHÍ MINH t . BÁO CHIẾN ĐẤU (Công-gô Ba-ra-da-vin) ĐƯÒNG LỐI CHIẾN ĐẤU HOÀN HẢO NHẤT Với dáng bề ngoài Ngưòi không có gì đặc biệt đáng chú ý. Thân hình mảnh khảnh, lúc nào cũng ăn mặc giản dị, chỉ đi một đôi dép bằng lốp ô-tô. Ây thế mà con người ấy đã đóng góp một vai trò lịch sử vô cùng to lớn trong vòng 50 năm nay. Người đã làm lay chuyển hệ thông thực dân. Người đã góp phần biến đổi bản đồ thế giới, Người đã đẩy bánh xe lịch sử theo hướng tiến bộ. cả ba đặc điểm đó thể hiện khái quát một trong những đường lối chiến đấu hoàn hảo nhất của thòi đại chúng ta. Xã luận, ngày 12-9-1969 156 MỘT GIỜ VỚI ĐỔNG CHÍ H ổ CHÍ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.