Ebook Những nền văn hóa cổ trên lãnh thổ Việt Nam: Phần 1

Phần 1 của cuốn sách Những nền văn hóa cổ trên lãnh thổ Việt Nam cung cấp cho người đọc những thông tin hữu ích về thời đại đá cũ và dấu vết người vượn ở Việt Nam. Tiếp đến, cuốn sách trình bày hậu kỳ thời đại đồ đá cũ, thời đại đồ đá mới qua các đặc trưng văn hóa khác nhau. . | NHÓM TRÍ THỨC VỆT Biên soạn CÁC BÁC VẦNM^ ừopgllchsử "VIỆTNAM] vân h ọácổ trên lãnhthố am ViONaiii K X ) l^quan th iệ n n h iê n V iệ tN íU T ì I tĩỊS .Các DẠI CONGTHÁN ' VlíTNAMl tólỊỊSI -rr- NHỮNGỊIETNỰ ttonglTchsư J" « p1 Những bậc Những nền văn hoấ cổ trên lãnh thổ Việt Natn T ủ SÁCH 'VIỆT NAM - DÁT Nưức, CON NGƯỜI' NHỮNG n Ền v ă n HOÁ cổ TRÊN LÃNH TH ổ VIỆT NAM NHÓM TRÍ TRỨC VIỆT biên soạn NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG Nhũng nền văn hoá cổ trên lãnh thổ Việt Nam 5 Lòi nói đ ầ u Từ những kết quả khảo cổ học cho thấy, những người tiền sử đã xuất hiện vá cư trú trên vùng lãnh thổ Bắc và Trung Bộ. Vùng đất Bắc có nền ván hóa lâu đời, xuất hiện váo hàng sớm nhất trong lịch sử Việt Nam. Người ta đã phát hiện thấy người vượn ở hang Thẩm Ồm (Quỳ Châu), và Hang Hùm (Yên Bái) niên đại 60 - 50 nghìn năm , cổ hon các noi khác trong khu vực; nhiều công cụ thuộc thời kỳ đồ đá cũ ở hang Thẩm Hoi (Con Cuông), hang Chùa (Tân Kỳ). Cách ngày nay khoáng ba, bốn vạn năm, vào thòi kỳ bộ tộc nguyên thuỷ, cư dân bản địa đã đông đúc hon. Người ta đã phát hiện đưọc dấu tích con người cùng với nhũng hóa thạch động vật cổ ở hang Hùm (Yên Bái), Kéo Lèng (Lạng Son), hàng Thung Lân (Ninh Bình). Ttrong di tích Núi Đọ, tìm thây công cụ lao động kiểu sơ kỳ đá cũ . Và những di chỉ kháo cổ học đã chúng minh những nền văn hoá sơ khai của dân tộc Việt từ thời đại đồ đá cũ liền mạch kéo dái đến thời đại kim khí. Đó là sự tiếp nối quá trình tiến hoá của loài ngưòi trên lãnh thổ Việt Nam. Từ thuở xa lãnh thổ Bách Việt kéo dài từ sông Dương Tử (Trung Quốc) về phía Nam đến miền đất ngày nay là Hà Tĩnh, trên lãnh thổ rộng lón náy có những đồng băng phi nhiêu nên nhiều học giae xác định rằng, chính noi đây là phát nguyên của nền văn minh lúa nước. Dấu vết con người thời kỳ nguyên thủy có thể tim thấy khắp nước Việt từ vùng cực Bắc đến cực Nam. Họ d ể lại những di tích hang động vá di tích ngoài trời ở miền núi, đồng bằng k ể cả ở nhũng vùng đất thấp sình lẩy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.