Ebook Những nền văn hóa cổ trên lãnh thổ Việt Nam: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách giới thiệu các nền văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam qua các thời kỳ: thời đại đồ đá đồng và thời kỳ đồ sắt. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn trong việc khám phá và nghiên cứu các nền văn hóa khác nhau ở Việt Nam. . | Nhũng nền văn hoá cổ ừên lãnh thổ Việt Nam 79 Phần III THỜI ĐẠI ĐỒ ĐỒNG ĐÁ S ơ KỲ THỜI ĐẠI Đ ồ Đ ồN G Con người đã biết đúc các công cụ, vũ khí và đồ trang sức bằng đồng thau. Họ đã biết trồng lúa và chăn nuôi một số gia súc như trâu, bò, lợn, gà. Có ba nhóm văn hoá phân bố ở ba khu vực. Nhóm thứ nhất (văn hoá Tiền Đỗng Son) phân bố trong các lưu vực sông Hồng, sông Mã và sông Cả. Nhóm thứ hai (văn hoá Tiền Sa Huỳnh) phân bố ở vùng Nam Trung Bộ. V^à nhóm thứ ba, phân bố trong lưu vực sông Đồng Nai ở miền Đông Nam Bộ. ở miền Bắc Việt Nam, các văn hoá Tiền Đông Son tưong ứng với giai đoạn đầu của thời kỳ Hùng Vưong. Các nhóm văn hoá Tiền Đông Son ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã hội tụ lại thành một văn hoá thống nhất, đó là văn hoá Đông Son, thuộc thời đại sắt sớm vì một số công cụ bằng sắt đã xuất hiện. Nhưng các chế phẩm bằng đồng thau tinh mĩ là đặc trưng của văn hoá này. Hiện vật tiêu biểu là những chiếc trống đồng lón có hoa văn trang tri đẹp. Có thể sơ lược thòi kỳ này như sau; 1. Khu vực (lồng bầng và trung du Bắc Bộ: Nhũng di tích được phát hiện vào khoảng cuối thiên niên kỷ thứ III đến cuối thiên niên kỷ thứ II . Phân thành 3 giai đocỊii chính: Phùng Nguyên, Đồng Đậu và Gò Mun. 80 Tú sách 'Việt Nam - đất nước, con nguôi' a. Giai đoạn Phùng Nguyên: Được đặt theo tên di chỉ Phùng Nguyên (Vĩnh Phú) có quy mô lóĩi, phát hiện năm 1959 với tổng diện tích là 39ó0m^ Có 52 địa điểm thuộc giai đoạn Phùng Nguyên phân bô' ờ vùng trung du, đồng bằng Bắc Bộ, nhiều nhất vùng họp lưu sông Hồng, sông Đà, sông Lô. Chủ yếu là di tích cồn đất ngoài trời, doi đất cao, dưới chân đồi núi. Đây là những di tích của làng mạc định cư đông đúc. Giai đoạn văn hoá Phùng Nguyên thuộc buổi đầu thời đại đồ đồng thau. b. Giai đoạn Đồng Đậu: Đồng Đậu là tên một di tích ở xã Minh Tân (Vĩnh Phú) phát hiện năm 19Ó1 khai quật 3 lần với tổng diện tích là 550ml ■ ' ■ ' ị - í. ế ;■ 1 Ề '': ■ - . Ĩ - 1 Di tích này có tầng văn hoá dày gồm 3 giai đoạn phát trển HÉN VÂT DI Crt’ £«>*:• .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    89    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.