Ebook Phòng chống các bệnh từ động vật lây sang người: Phần 2

Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook trình bày các bệnh do ký sinh trùng: bệnh gạo bò, bệnh gạo lợn, bệnh sán lá gan lớn,. Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp thêm phần phụ lục về các phương pháp xét nghiệm, chẩn đoán thường dùng trong thú y. .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG