Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Địa lí 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường PTDTBT Đắk Tăng

Mời thầy cô và các bạn học sinh lớp 6 tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Địa lí 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường PTDTBT Đắk Tăng có nội dung xoay quanh: vị trí, hình dạng, kích thước của trái đất, bản đồ và cách vẽ bản đồ,. phục vụ cho công tác giảng dạy, ra đề và ôn tập thi cử. | TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐẮK TĂNG TỔ XÃ HỘI MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÝ6 NĂM HỌC: 2017 – 2018. Ngày kiểm tra: 4/10/2017. Thứ: 4, Tuần: 08, tiết 8. Cấp độ Nội dung Chủ đề 1. Trái Đất TSC: TSĐ: TL: % Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao Nhận biết Thông hiểu Câu 1. a. Trình bày được khái niệm đường kinh tuyến và đường vĩ tuyến. b. Nêu được cách quy ước về nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam. TSC: 1 TSĐ: TL: 35% Câu 2. Hiểu được cách muốn xác định phương hướng trên bản đồ chúng ta cần phải làm gì. Câu 3. Hiểu thế nào là tọa độ địa lí của một điểm. Cách viết tọa độ địa lí của một điểm. Câu 4. Rút ra được ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ. TSC: 1 TSĐ: TL: 30% TSC: 1 TSĐ: TL: 20% TSC: 1 TSĐ: TL: 15% Tổng cộng TSC: 4 TSĐ: 10 TL: 100% TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐẮK TĂNG TỔ XÃ HỘI ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÝ Lớp: 6. Thời gian: 45 phút. Không kể thời gian chép đề. ĐỀ: Câu 1. ( điểm) a. Trình bày khái niệm đường kinh tuyến và đường vĩ tuyến. b. Nêu cách quy ước về nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam. Câu 2. ( điểm) Muốn xác định phương hướng trên bản đồ chúng ta cần phải làm gì? Câu 3. ( điểm) Thế nào là tọa độ địa lí của một điểm? Cách viết tọa độ địa lí của một điểm. Câu 4. ( điểm) Nêu ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ? Hết TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐẮK TĂNG TỔ XÃ HỘI ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐỊA LÝ KHỐI 6 Câu 1 2 3 4 Đáp án Điểm a. Khái niệm đường kinh tuyến và đường vĩ tuyến. - Kinh tuyến: đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu. - Vĩ tuyến: vòng tròn trên bề mặt Địa Cầu vuông góc với kinh tuyến. b. Cách quy ước về nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam. - Nửa cầu Bắc: nửa bề mặt địa cầu tính từ Xích đạo đến cực Bắc. - Nửa cầu Nam: nửa bề mặt địa cầu tính từ Xích đạo đến cực Nam. * Cách xác định phương hướng trên bản đồ. - Với bản đồ có kinh tuyến, vĩ tuyến: + Phải dựa vào các đường kinh tuyến và vĩ tuyến để xác định phương hướng. + Đầu phía trên của

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.