Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Địa lí 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS TT Long Thành

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Địa lí 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS TT Long Thành dành cho các bạn học sinh lớp 6 đang ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra 1 tiết giúp các bạn có thêm tư liệu để tham khảo. Chúc các bạn làm bài tốt. | SƠ ĐỒ MA TRẬN MÔN ĐỊA 6 Chủ đề Nhận biết Vị trí hình Biết được vị trí dạng và kích và hình dạng , thước của kích thước của Trái Đất Trái Đất 30% TSĐ=4đ Tỉ lệ bản đồ C1=1đ 30% TSĐ=3đ Phương hướng bản đồ, kinh độvĩ độ toạ độ địa lí 40%TSĐ=4 TSC=5 TSĐ=10 Tỉ lệ:100% C2=2đ Thông hiểu Vận dụng thấp -Phân biệt sự khác nhau giữa kinh tuyến và vĩ tuyến kinh tuyến Tây và kinh tuyến Đông C2=2đ Biết được các dạng tỉ lệ bản đồ ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ Vận dụng kiến thức đã học tính khoảng cách thực địa C5=1đ Trình bày cách viết tọa độ địa lí của 1 điểm 30%TSĐ=3đ Vận dụng cao C3=2đ 40%TSĐ=4đ 10%TSĐ=1 đ Xác định được các hướng cơ bản trên bản đồ C4=2đ 20%TSĐ =2đ ĐỀ KIỂM TRA : Câu 1:Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy và có hình dạng ,kích thước như thế nào? Trình bày sự khác nhau giữa kinh tuyến và vĩ tuyến,kinh tuyến Tây và kinh tuyến Đông. (3đ) Câu 2: Có mấy dạng tỉ lệ bản đồ ? Tỉ lệ bản đồ có ý nghĩa như thế nào ? (2 điểm) Câu 3: Trình bày cách viết tọa độ địa lí của 1 điểm. Cho ví dụ (2 điểm). Câu 4: Em hãy vẽ trục toạ độ và xác định 8 hướng cơ bản (2 điểm) Câu 5: Khoảng cách 1cm trên bản đồ có tỉ lệ 1: bằng bao nhiêu km trên thực địa? (1đ) ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA 6 Câu 1 (3đ) 2 (2 đ) 3 (2đ) 4 (3đ) Nội dung -Trái Đất nằm ở vị trí thứ ba theo thứ tự xa dần Mặt Trời -Hình cầu, kích thước rất lớn -Kinh tuyến là những đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu -Vĩ tuyến là vòng tròn trên bề mặt quả Địa Cầu vuông góc với kinh tuyến -Kinh tuyến Tây là những kinh tuyến nằm bên trái kinh tuyến gốc -Kinh tuyến Đông là những kinh tuyến nằm bên phải kinh tuyến gốc -Có 2 dạng tỉ lệ bản đồ là:-Tỉ lệ số - Tỉ lệ thước Ý nghĩa: Tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước thực của chúng trên thực tế -Kinh độ viết ở trên -Vĩ độ viết ở dưới -Ví dụ: Tọa độ địa lí của điểm .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
57    20    1    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.