Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Địa lí 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Thới Sơn

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Địa lí 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Thới Sơn giúp các bạn học sinh lớp 6 ôn tập dễ dàng với nội dung câu hỏi bám sát chương trình học. Chúc các bạn làm bài kiểm tra đạt kết quả tốt. | Tuần 29 tiết 29 Ngày KT: 28-03-2018 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : ĐỊA LÍ 6 Thời gian :45 phút I. Mục đích của đề kiểm tra: 1- Kiến thức: - Biết được thành phần của không khí, tỉ lệ của mỗi thành phần trong lớp vỏ khí; biết vai trò của hơi nước trong lớp vỏ khí. - Nêu được các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi nhiệt độ không khí. - Trình bày được giới hạn và đặc điểm của 5 đới khí hậu trên Trái Đất. 2- Kĩ năng: - Vẽ biểu đồ thành phần của không khí. - Dựa vào hình vẽ trình bày sự phân bố các đai áp thấp, áp cao và các loại gió trên Trái Đất. II. Hình thức đề kiểm tra: Tự luận III. Ma trận đề kiểm tra Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Tên chủ đề Chủ đề 2: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất . Nội dung 2: Lớp vỏ khí Số câu: 3 Số điểm: 10 Tỉ lệ 100 % Định hướng phát triển năng lực Vận dụng Cấp độ thấp - Nêu được các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi nhiệt độ không khí. - Biết được thành phần của không khí, tỉ lệ của mỗi thành phần trong lớp vỏ khí; biết vai trò của hơi nước trong lớp vỏ khí. Số câu:1 Số điểm: 3 Trình bày được giới hạn và đặc điểm của 5 đới khí hậu trên Trái Đất. -Vẽ biểu đồ thành phần của không khí. -Dựa vào hình vẽ trình bày sự phân bố các đai áp thấp, áp cao và các loại gió trên Trái Đất Số câu: 1 Số điểm: 4 Số câu: 1 Số điểm: 3 Cấp độ cao - Năng lực chung: năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng CNTT; năng lực sử dụng ngôn ngữ. - Năng lực chuyên biệt: năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; năng lực sử dụng bản đồ; năng lực sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, lát cắt. Tổng số câu: 5 Số câu: 1 Tổng số Số điểm: 3 điểm:10 Tỉ lệ 30 % Tỉ lệ 100 % IV. Đề kiểm tra: Số câu: 1 Số điểm: 4 Tỉ lệ 40 % Số câu: 1 Số điểm: 3 Tỉ lệ 30 % Đề 1 Câu 1: ( điểm ) Lớp vỏ khí có mấy tầng? Nêu đặc điểm của tầng đối lưu ? Câu 2: (4,0 điểm) Hãy trình bày giới hạn và đặc điểm của 5 đới khí hậu trên Trái Đất. Câu 3: ( 3,0điểm ) Hãy ghi chú đầy đủ các đai áp cao và các đai áp thấp; các loại gió vào hình vẽ dưới đây

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
164    16    1    29-01-2023
142    17    1    29-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.