Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Địa lí 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Thới Sơn

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Địa lí 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Thới Sơn giúp các bạn học sinh lớp 6 ôn tập dễ dàng với nội dung câu hỏi bám sát chương trình học. Chúc các bạn làm bài kiểm tra đạt kết quả tốt. | Tuần 29 tiết 29 Ngày KT: 28-03-2018 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : ĐỊA LÍ 6 Thời gian :45 phút I. Mục đích của đề kiểm tra: 1- Kiến thức: - Biết được thành phần của không khí, tỉ lệ của mỗi thành phần trong lớp vỏ khí; biết vai trò của hơi nước trong lớp vỏ khí. - Nêu được các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi nhiệt độ không khí. - Trình bày được giới hạn và đặc điểm của 5 đới khí hậu trên Trái Đất. 2- Kĩ năng: - Vẽ biểu đồ thành phần của không khí. - Dựa vào hình vẽ trình bày sự phân bố các đai áp thấp, áp cao và các loại gió trên Trái Đất. II. Hình thức đề kiểm tra: Tự luận III. Ma trận đề kiểm tra Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Tên chủ đề Chủ đề 2: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất . Nội dung 2: Lớp vỏ khí Số câu: 3 Số điểm: 10 Tỉ lệ 100 % Định hướng phát triển năng lực Vận dụng Cấp độ thấp - Nêu được các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi nhiệt độ không khí. - Biết được thành phần của không khí, tỉ lệ của mỗi thành phần trong lớp vỏ khí; biết vai trò của hơi nước trong lớp vỏ khí. Số câu:1 Số điểm: 3 Trình bày được giới hạn và đặc điểm của 5 đới khí hậu trên Trái Đất. -Vẽ biểu đồ thành phần của không khí. -Dựa vào hình vẽ trình bày sự phân bố các đai áp thấp, áp cao và các loại gió trên Trái Đất Số câu: 1 Số điểm: 4 Số câu: 1 Số điểm: 3 Cấp độ cao - Năng lực chung: năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng CNTT; năng lực sử dụng ngôn ngữ. - Năng lực chuyên biệt: năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; năng lực sử dụng bản đồ; năng lực sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, lát cắt. Tổng số câu: 5 Số câu: 1 Tổng số Số điểm: 3 điểm:10 Tỉ lệ 30 % Tỉ lệ 100 % IV. Đề kiểm tra: Số câu: 1 Số điểm: 4 Tỉ lệ 40 % Số câu: 1 Số điểm: 3 Tỉ lệ 30 % Đề 1 Câu 1: ( điểm ) Lớp vỏ khí có mấy tầng? Nêu đặc điểm của tầng đối lưu ? Câu 2: (4,0 điểm) Hãy trình bày giới hạn và đặc điểm của 5 đới khí hậu trên Trái Đất. Câu 3: ( 3,0điểm ) Hãy ghi chú đầy đủ các đai áp cao và các đai áp thấp; các loại gió vào hình vẽ dưới đây

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG