Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Địa lí 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Thuận Hưng

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Địa lí 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Thuận Hưng là tài liệu ôn tập hiệu quả các kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng giải đề dành cho các bạn học sinh lớp 6 đang ôn tập chuẩn bị cho kì kiểm tra 1 tiết môn Địa lí sắp tới. Chúc các bạn thi tốt. | XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN : ĐỊA LÍ 6 I. Mục tiêu đề kiểm tra: 1. Kiến thức - Đánh giá kết quả học tập của HS nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ HS một cách kịp thời. - Kiểm tra kiến thức cơ bản về lớp vỏ khí. - Kiểm tra ở cả 3 cấp độ nhận thức: biết, hiểu và vận dụng. 2. Kĩ năng - Tính toán đúng các bài tập. 3. Thái độ - Thực hiện nghiêm túc quy chế thi. - Biết yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường. II. Hình thức đề kiểm tra Kiểm tra theo hình thức tự luận. III. Thiết lập ma trận Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tên chủ Cộng đề Tự luận Tự luận Tự luận - Biết được sự hình thành của gió. - Biết tên và phạm vi LỚP VỎ hoạt động của các loại KHÍ gió chính trên Trái Đất. - Biết sự hình thành mưa trên Trái Đất. Tổng số 2 câu Tổng 5,0 số điểm 50 % Tỉ lệ IV. Biên soạn đề kiểm tra - Phân biệt được sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu. - Tính nhiệt độ trung bình trong ngày của địa phương. 1 2,0 20 % 1 3,0 30 % 4 10,0 100 % PHÒNG GD & ĐT LONG MỸ TRƯỜNG THCS THUẬN HƯNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II Môn: Địa 6 Năm học: 2017 – 2018 (Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian giao, chép đề) Câu 1. (4 điểm) Gió là gì? Kể tên và nêu phạm vi hoạt động của các loại gió chính trên Trái Đất. Câu 2. (2 điểm) Hãy cho biết quá trình hình thành mưa trên Trái Đất. Câu 3. (2 điểm) Em hãy phân biệt giữa thời tiết và khí hậu ? Câu 4. (2 điểm) Ở Hậu Giang, người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ là 220C, lúc 13 giờ là 260C, lúc 21 giờ là 240C. Hỏi nhiệt độ trung bình ngày hôm đó là bao nhiêu? ----------Hết--------- Thí sinh không sử dụng tài liệu. - Giám thị không được giải thích gì thêm. Thuận Hưng, ngày 07 tháng 03 năm 2018 Duyệt của BGH (Đã ký) Duyệt của tổ trưởng (Đã kiểm duyệt) Giáo viên ra đề (Đã ký tên) Trần Thanh Tuấn Phan Bảo Quốc Lê Thị Uyên ĐÁP ÁN Câu 1. - Gió là sự chuyển động của không khí từ các đai khí áp cao về các đai khí áp thấp. (1 điểm) - Có 3 loại gió chính

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.