Bộ đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 8 năm 2017-2018 có đáp án

Nhằm giúp các em có thêm tài liệu ôn tập hiểu quả phần Hình học lớp 8, mời các em cùng tham khảo Bộ đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 8 năm 2017-2018 có đáp án làm tài liệu học tập và ô tập các kiến thức về hình học, luyện tập vẽ hình và giải bài tập Toán hình. Tài liệu đi kèm có đáp án giúp các em chủ động hơn trong việc ôn tập tại nhà. Thầy cô giáo có thể sử dụng bộ đề làm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và ra đề thi. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo đề thi. | BỘ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC LỚP 8 NĂM 2017-2018 (CÓ ĐÁP ÁN) 1. Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 1 năm 2017-2018 có đáp án Trường THCS Hùng Vương 2. Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 1 năm 2017-2018 có đáp án Trường THCS Khương Đình 3. Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 1 năm 2017-2018 có đáp án Trường THCS Thủy An 4. Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 3 năm 2017-2018 có đáp án Trường THCS Khương Đình 5. Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 3 năm 2017-2018 có đáp án Trường THCS Vĩnh Bình Bắc 6. Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 3 năm 2017-2018 có đáp án Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp Trường THCS Hùng Vương Cấp độ Chủ đề Nhận biết TN TL KIỂM TRA CHƯƠNG I - HỈNH HỌC 8 (THM) Năm học 2017 - 2018 Thời gian: 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Vận dụng Cộng Thông hiểu Cấp độ thấp Cấp độ cao TN TL TN TL TN TL Nhận biết được tính chất đường trung bình của tam giác, của hình thang để tính độ dài. KT: Hiểu được định lí về tổng các góc của tứ giác 1 0,5đ 5% Hiểu được tính chất đường trung bình của tam giác, của hình thang để tính độ dài. Số câu : Số điểm: Tỉ lệ %: 1 0,5đ 5% 1 1 0,5đ 1,0đ 5% 10% 3. Hình bình hành; Hình chữ nhật; Hình thoi; Hình vuông. KT: Nhận dạng được các hình, tính chất, dấu hiệu nhận biết của các hình đó KN: Hiểu được tính chất, dấu hiệu nhận biết của các hình ở mức đơn giản Số câu : Số điểm: Tỉ lệ %: 4. Đối xứng trục; Đối xứng tâm. 2 1 1,0đ 1,0đ 10% 10% KT: Chỉ ra được các hình có trục đối xứng, tâm đối xứng. 1 1,0đ 10% KN: Vận dụng tính chất đối xứng trục, đối xứng tâm để chứng minh 1 1,0đ 10% 5 câu 4,0 đ 40% 1. Tứ giác lồi. Số câu : Số điểm: Tỉ lệ %: 2. Hình thang; Hình thang cân; Đường trung bình của tam giác, của hình thang. Số câu : Số điểm: Tỉ lệ %: Tổng số câu : Tổng số điểm: Tỉ lệ %: 1 0,5đ 5% 5 câu 3,0 đ 30% 1 tiết 1 câu 0,5 đ 5% Vận dụng được . tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân để chứng minh 1 1,0đ 10% KN: Vận dụng được các tính chất và dấu hiệu nhận biết của các hình đó để lập luận chứng minh. KN:

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
443    15    1    06-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.