Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 2 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hùng Vương

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 2 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hùng Vương là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các em học sinh lớp 8. Tham khảo đề thi giúp các em làm quen với nhiều dạng bài tập khác nhau và nâng cao kỹ năng giải toán cho mình. Chúc ác em ôn tập và kiểm tra đạt kết quả cao. | TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG- NĂM HỌC 2017-2018 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐẠI LỚP 8 THM- TIẾT 35 Cấp độ Vận dụng Tên Chủ đề (nội dung, chương) 1. Rút gọn phân thức Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2. Tìm mẫu thức chung Số câu Số điểm Tỉ lệ % 3. Phân thức đối, PT nghịch đảo Số câu Số điểm Tỉ lệ % 4. Cộng trừ, nhân chia phân thức, ĐK XĐ của PT Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Nhận biết Thông hiểu Cộng Cấp độ thấp TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Cấp độ cao TNKQ TL Nắm vững các bước rút gọn phân thức. Vận dụng rút gọn phân thức một cách thành thạo 2 1đ = 10% 1 1đ = 10% 3 2đ = 20% Nắm vững các bước tìm MTC. Vận dụng tìm MTC một cách thành thạo. Nhận biết nhanh MTC thông qua các bài tập 1 0,5 đ = 5% 1 0,5 đ = 5% Nắm vững thế nào là phân thức đối, phân thức nghịch đảo của phân thức đã cho 1 0,5 đ = 5% 1 0,5 đ = 5% 2 1đ = 10% Nắm vững quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân thức. Biết vận dụng vào giải các bài tập Nắm vững ĐK XĐ của phân thức 1 0,5 đ = 5% 8 = 55% 3 3đ = 30% 1 2 =20% 2 2,5đ = 25% 1 1 =10% 1 1đ =10% 1 1đ = 10% 6 = 65% 12 10đ =100% Điểm TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG- NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐẠI LỚP 8(THM) - TIẾT 35 – ĐỀ SỐ 1 Lời phê của giáo viên NGHIỆM(3 điểm): Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng : 4x 2y8 Câu 1: Kết quả rút gọn phân thức 2x 2y6 A. 3y2 B. 2y2 Câu 2: Kết quả rút gọn phân thức A. là: 1 x y x y là: x 2 y2 B. x + y C. Câu 3: Mẫu thức chung của phân thức 2x và A. 2(x-1) B. 2x(x-1) x 1 Câu 4: Kết quả của phép cộng là: x 1 x 1 A. 1 D. 4y2 C. 2xy B. x+1 1 x y x là : x 1 C. x - 1 C. 0 Câu 5: Phân thức đối của phân thức D. x - y D. 2x D. x 1 x 1 x 1 là: x x 1 x x 1 B. C. 1 x x x Câu 6: Phân thức nghịch đảo của phân thức x 2 là : A. A. x - 2 B. - x - 2 C. D. 1 x 2 x x 1 D. 1 x 2 II/ TỰ LUẬN (7 điểm) Bài 1: Thực hiện phép tính sau: a) Bài 2: Cho phân thức P x2 2x x2 4 5xy2 x2y 4xy2 x2y 3xy 3xy b) 5x 15 x 2 9 : 2 4x

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
125    21    1    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.