Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 2 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Thủy An

Tham khảoĐề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 2 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Thủy An với nội dung liên quan đến các kiến thức như: nhân chia đa thức, diện tích đa thức, phân thức đại số,. Tham khảo để phục vụ nhu cầu học và ôn tập có hiệu quả hơn các em nhé! | PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS THỦY AN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (SỐ 2) HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: Đại số 8 I . Trắc nghiệm ( 2 điểm) Hãy chọn đáp án đúng trong các phương án đã cho quả của phép nhân (x-1)(3x-2) là: A. 3x2+5x-2 C. 3x2-5x+2 D. 3x2-5x-2 2. Tính (2-x)(x+2) kết quả là A. x2- 2 x2 C. x2- 4 D. 4- x2 3. Dạng khai triển của (2x-1)3 là: A. 2x3 - 6x2 +6x-1 - 12x2 +6x-1 C. 8x3 -12x2 +6x+1 4. Biết x2 – x = 0. Giá trị của x là: D. 8x3 -12x2 +6x-1 A. 0 ; 1 B. 1 C. 0 D. – 1; 1 II. Tự luận ( 8 điểm) Câu 1 (3 điểm): Phân tích đa thức thành nhân tử a. x(y-z)-y+z b. 2x-2y-x2+2xy-y2 c. 3x2 y – 6xy2 Câu 2 (2,5 điểm): Rút gọn biểu thức A = a.(a - b ) + b.(a + b) B = ( 3x + 2)2 +(3x – 2)2 –2(3x + 2)(3x- 2) Câu 3 (2,5 điểm) a. Thực hiện phép tính: (x2+8x-y2+16) : (x+y+4) b. Tìm a để (2x3-7x2+7x+a) chia hết cho x-2 Câu 4 (1 điểm): Tìm giá trị của x để biểu thức Q = x2 – 2x +7 có giá trị nhỏ nhất. Câu 5 (1 điểm):Tìm số tự nhiên n để phép chia sau là phép chia hết X6Yn+2 chia hết cho XnY4Zn-3 ---------------------Hết-------------------- PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS THỦY AN I. ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: Đại số 8 Phần trắc nghiệm: (2 điểm) Câu ĐA 1 C 2 D 3 D 4 A II. Phần tự luận: (8 điểm) Câu Ý Câu 1. a, (3 điểm) b, Nội dung x(y-z)-y+z= x(y-z)-(y-z) Điểm 1,0 = (y-z)(x-1) = 2x-2y-(x2-2xy+y2 ) 1,0 = 2(x-y) -(x-y)2 = (x-y)(2-x+y) c, Câu 2. a, (2,5 điểm) b, = 3xy( x – 2y) = a.(a - b) + b.(a + b) 1,0 1,0 = a2 –ab + ab + b 2 = a2 + b 2 = ( 3x + 2)2 +(3x – 2)2 –2(3x + 2)(3x- 2) 1,5 = 9x2 + 12x + 4 + 9x2 - 12x + 4 – 2[( 3x)2 – 4)] = 18x2 + 8 – 2(9x2 – 4) Câu 3. a, (2,5 điểm) = 18x2 + 8 - 18x2 + 8 = 16 (x2+8x-y2+16) : (x+y+4) 1,0 = [( x2+8x+16) - y2] :(x+y+4) = [(x+4)2- y2]:(x+y+4) = (x+4-y)(x+4+y) :( x+4+y) b, = (x-y+4). . Tính được (2x3-7x2+7x+a) 1,5 2 = (x-2)(2x -3x+1) +a+2 Câu 4 (1 điểm) Câu 5 (1 điểm) §Ó (2x3-7x2+7x+a) chia hết cho x-2

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG