Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 3 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hùng Vương

Để giúp các bạn học sinh thêm phần tự tin trước kì kiểm tra 1 tiết. Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 3 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hùng Vương với các nội dung như: Giải phương trình, giải bất phương trình, bất phương trình bậc nhất 1 ẩn,. Tham khảo để đạt được điểm cao hơn nhé. | TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG- NĂM HỌC 2017-2018 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ LỚP 8- TIẾT 56 Cấp độ Vận dụng Tên Chủ đề (nội dung, chương) Phương trình bậc nhất một ẩn Số câu Số điểm Tỉ lệ % Phương trình tích Số câu Số điểm Tỉ lệ % Phương trình chứa ẩn ở mẫu Số câu Số điểm Tỉ lệ % Giải bài toán bằng cách lập PT Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Nhận biết Thông hiểu Cộng Cấp độ thấp TNKQ TL TNK Q TL TNKQ TL Cấp độ cao TNKQ TL Nắm vững thế nào là PT bậc nhất 1 ẩn. Vận dụng giải PT bậc nhất và PT đưa về dạng PT bậc nhất một cách thành thạo 4 2đ = 20% 1 1đ =10 % 1 1đ = 10% 6 4đ =40% Nắm vững PT tích và cách giải PT đưa về dạng PT tích 1 1 0,5 đ 1 đ= = 5% 10% Nắm vững các bước giải PT chứa ẩn ở mẫu vận dụng giải bài tập thành thạo. 1 1 1 0,5 đ 1đ 1đ = 5% =10% =10% Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập PT. vận dụng giải bài tập trong thực tiễn thành thạo. 1 2 đ= 20% 7 2 3 4đ 3đ 3đ = 40% = 30% = 30% 2 1,5 đ = 15% 3 2,5đ= 25% 1 2 đ= 20% 12 10đ =100 % Họ và tên: Lớp 8 THM Điểm TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG- NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐẠI LỚP 8- TIẾT 56 ĐỀ SỐ 1 Lời phê của giáo viên A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng : Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất 1 ẩn: 1 2 A. x + 2y = 0; B. x2 - 5 = x; C. - x = 0; D. x - 1 = 0. x 1 3 Câu 2: Xét xem x = 1 là nghiệm của phương trình nào sau đây: A. x + 1 = x – 1; B. 4x – 1 = 3x – 2; C. x – 1 = 0; D. x – 1 = 2(x - 3). Câu 3: Phương trình 5 - x = 0 tương đương với phương trình nào sau đây: A. 5 + x = 0; B. x -5 = 0; C. x + 5 = - 2x + 5; D. (x + 5)(x – 5) = 0. Câu 4: Phương trình 2x - 8 = 0 có nghiệm là: A. x = 4; B. x = - 4; C. x = 6; D. x = - 6. Câu 5: Tập hợp nghiệm của phương trình x2 – 9 = 0 là: A. S = -3; 3. B. S = 3;3 ; C. S = 3; D. S = 9; 9 Câu 6: Điều kiện xác định của phương trình A. x ≠ 0; B. x ≠ 1; B. Tự luận (7điểm) Bài 1: Giải các phương trình sau : x 1 1 -1 = là: x 1 x C. x ≠0; x ≠

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.