Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 3 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hùng Vương

Để giúp các bạn học sinh thêm phần tự tin trước kì kiểm tra 1 tiết. Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 3 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hùng Vương với các nội dung như: Giải phương trình, giải bất phương trình, bất phương trình bậc nhất 1 ẩn,. Tham khảo để đạt được điểm cao hơn nhé. | TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG- NĂM HỌC 2017-2018 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ LỚP 8- TIẾT 56 Cấp độ Vận dụng Tên Chủ đề (nội dung, chương) Phương trình bậc nhất một ẩn Số câu Số điểm Tỉ lệ % Phương trình tích Số câu Số điểm Tỉ lệ % Phương trình chứa ẩn ở mẫu Số câu Số điểm Tỉ lệ % Giải bài toán bằng cách lập PT Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Nhận biết Thông hiểu Cộng Cấp độ thấp TNKQ TL TNK Q TL TNKQ TL Cấp độ cao TNKQ TL Nắm vững thế nào là PT bậc nhất 1 ẩn. Vận dụng giải PT bậc nhất và PT đưa về dạng PT bậc nhất một cách thành thạo 4 2đ = 20% 1 1đ =10 % 1 1đ = 10% 6 4đ =40% Nắm vững PT tích và cách giải PT đưa về dạng PT tích 1 1 0,5 đ 1 đ= = 5% 10% Nắm vững các bước giải PT chứa ẩn ở mẫu vận dụng giải bài tập thành thạo. 1 1 1 0,5 đ 1đ 1đ = 5% =10% =10% Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập PT. vận dụng giải bài tập trong thực tiễn thành thạo. 1 2 đ= 20% 7 2 3 4đ 3đ 3đ = 40% = 30% = 30% 2 1,5 đ = 15% 3 2,5đ= 25% 1 2 đ= 20% 12 10đ =100 % Họ và tên: Lớp 8 THM Điểm TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG- NĂM HỌC 2017-2018 ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐẠI LỚP 8- TIẾT 56 ĐỀ SỐ 1 Lời phê của giáo viên A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng : Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất 1 ẩn: 1 2 A. x + 2y = 0; B. x2 - 5 = x; C. - x = 0; D. x - 1 = 0. x 1 3 Câu 2: Xét xem x = 1 là nghiệm của phương trình nào sau đây: A. x + 1 = x – 1; B. 4x – 1 = 3x – 2; C. x – 1 = 0; D. x – 1 = 2(x - 3). Câu 3: Phương trình 5 - x = 0 tương đương với phương trình nào sau đây: A. 5 + x = 0; B. x -5 = 0; C. x + 5 = - 2x + 5; D. (x + 5)(x – 5) = 0. Câu 4: Phương trình 2x - 8 = 0 có nghiệm là: A. x = 4; B. x = - 4; C. x = 6; D. x = - 6. Câu 5: Tập hợp nghiệm của phương trình x2 – 9 = 0 là: A. S = -3; 3. B. S = 3;3 ; C. S = 3; D. S = 9; 9 Câu 6: Điều kiện xác định của phương trình A. x ≠ 0; B. x ≠ 1; B. Tự luận (7điểm) Bài 1: Giải các phương trình sau : x 1 1 -1 = là: x 1 x C. x ≠0; x ≠

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG