Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 3 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp

Nhằm giúp các em học sinh lớp 8 có thêm tài liệu ôn tập môn Toán, chúng tôi xin giới thiệu đến các em Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 3 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp tham gia giải đề các em sẽ hệ thống lại kiến thức môn học, nâng cao kỹ năng giải đề và tư duy Toán học. | KIỂM TRA 1 TIẾT ( Năm Học: 2017 – 2018) Môn: ĐẠI SỐLớp: 8 ( TCT: 56) - MỤC TIÊU KIỂM TRA Kiểm tra quá trình nhận thức và hệ thống lại phần kiến thức trọng tâm cho HS trong suốt thời gian học chương III Rèn kĩ năng thực hiện cách giải phương trình bậc nhất, giải bài toán bằng cách lập phương trình Nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra MA TRẬN ĐỀ THI Nội dung kiến thức Lý thuyết về phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình tích Nhận biết TN TL Mức độ nhận thức Thông hiểu TN TL Học sinh nhận biết được lý thuyết đã học Học sinh vận dụng được lý thuyết đã học để giải bài tập 2 câu 1 điểm 10% Điều kiện xác Học sinh biết cách định phương trình, tìm điều kiện xác cách giải phương định của phương Hiểu được cách trình bậc nhất và trình và cách giải tìm ĐKXĐ phương trình chứa trình chứa ẩn ở ẩn ở mẫu mẫu 2 câu 1 câu Số câu, số điểm tỉ 1 điểm 0,5điểm lệ 10% 5% Số câu, số điểm tỉ lệ Giải bài toán bằng cách lập phương trình Học sinh nắm kĩ lý thuyết Số câu, số điểm tỉ lệ 1 câu 0,5điểm 5% TSC TSĐ Tl 5 25% Tổng Vận dụng TN TL 1 5% 1 câu 1 điểm 10% 3 câu 2 điểm 20% Vận dụng các bước giải để tìm giải phương trình tốt nhất 3 câu 4 điểm 40% Học sinh có khả năng vận dụng cách giải để giải bài toán bằng cách lập phương trình 1 câu 2 điểm 20% 6 câu 5,5s điểm 55% 5 7 70% 11 10điểm 100% 2 câu 2,5 điểm 25% KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: ĐẠI SỐ Lớp: 8 Họ và tên . Lớp: 8 . Điểm Lời phê của giáo viên I. Phần trắc nhiệm (3 điểm) Phần này gồm có 6 câu, mỗi câu 0,5 điểm Câu 1: Phương trình 2x + 3 = x – 7 tương đương với phương trình nào sau đây A) x + 10 = 0 B). 3x + 10 = 0 C). x – 10 = 0 D). –x – 10 = 0 2 Câu 2: Phương trình x 4 0 tương đương với phương trình nào A). x 2 x 2 0 B). x 2 x 2 0 C). x 2 x 2 0 D). x 2 x 2 0 Câu 3: Để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu ta cần mấy bước A). 2 bước B). 3 bước C). 1 bước D). 4 bước Câu 4: Để giải bài toán bằng cách lập phương trình, ta cần .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG