Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 4 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Lê Lợi

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 4 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Lê Lợi giúp các bạn học sinh ôn lại những kiến thức cũng như các dạng bài tập đã làm trong lớp. Bên cạnh đó còn củng cố kiến thức cho các bạn, giúp các bạn nhận ra những sai sót trong quá trình làm bài của mình. | MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 . ĐẠI SỐ 8 . Năm học 2017-2018 Cấp độ Chủ đề Nhận biết TNKQ TL Chủ đề 1 Liên hệ giữa thứ Nhận biết Bất đẳng thức tự và phép cộng; phép nhân Số câu 2 Số điểm Tỉ lệ % 0,5 Chủ đề 2 BPT bậc nhất một ẩn; BPT tương đương Số câu Số điểm Tỉ lệ % Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL Thông hiểu TNKQ TL Biết áp dụng tính chất cơ bản của BPT để chứng minh một BĐT (đơn giản ) Biết áp dụng tính chất cơ bản của BPT để so sánh 2 số 1 Cộng 1 1 5 câu 2,5 0,5 1,0 0,5 Hiểu được các quy tắc : Biến đổi BPT để được BPT tương đương Vận dụng được các quy tắc : Biến đổi BPT để được BPT tương đương 2 1 1 25% Tìm ĐK tham số m để được BPT tương đương với BPT đã cho (có tập nghiệm x > a ) 1 5 câu 3,0 0,5 0,5 1 Chủ đề 3 Giải BPT bậc nhất một ẩn Giải thành thạo BPT bậc nhất 1 ẩn Biểu diễn tập hợp nghiệm của một BPT trên trục số Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề 4 Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 1 2 1,0 30% Sử dụng các phép biến đổi tương đương để đưa BPT đã cho về dạng ax + b 0 ; 1 4 câu 2,5 0,5 1 1,0 Định nghĩa giá trị tuyệt Giải phương trình đối a 25% Biết cách giải phương trình ax b ax b cx d 1 1 1 3 câu 2,0 0,5 3 câu 1,0 điểm 10% 0,5 8 câu 1,0 6 câu 4,5điểm 25% 4,5 điểm 65% 20% 17 câu 10,0 điểm 100% Trường THCS Lê Lợi Họ và tên: Lớp 8A . Điểm KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Đại số Lời phê của giáo viên ĐỀ : I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Câu 1: (1 điểm) Điền dấu “X” vào ô thích hợp. Câu Nội dung Đúng Sai 1 Trong tam giác ABC , ta có : BC + AC > AB > BC – AC 2 Với mọi giá trị của x , ta có x2 + 1 > 1 3 Nếu a – 3 2 B. – 1 0 C. x2 + 2x –5 > x2 + 1 D. (x – 1)2 2x 2. Nghiệm của phương trình : 2 x 2 0 là: A. x = 1 B. x = 1 và x = – 1 C. x = – 1 D. Tất cả đều sai 3. Cho a 4 – 2b C. 2010 a – 4 6. Nếu -2a > -2b thì : A. a b D. a ≤ b 7. Nghiệm của bất phương trình -2x > 10 là : A. x > 5 B. x -5 8. Hình vẽ sau biểu diễn tập

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    3    1    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.