Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 4 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp

Luyện tập với Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 4 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp giúp các em học sinh lớp 8 được thử sức với nhiều dạng toán khác nhau như giải bất phương trình, giải bài toán bằng cách lập phương trình. Tham khảo đề thi để giúp các em làm quen với cấu trúc đè thi và tự tin hơn khí làm bài thi nhé! | Tiết 66 KIỂM TRA CHƯƠNG IV 1. Mục tiêu: Kiểm tra mức độ đạt chuẩn KTKN trong chương trình môn Toán 8(Đại số) sau khi học xong chương IV, cụ thể: a. Kiến thức: - HS nắm chắc các tính chất về liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân; hai quy tắc biến đổi bất phương trình; định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn. - Nắm vững các bước giải bất phương trình bậc nhất một ẩn, cách biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số và cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. b. Kỹ năng: - Vận dụng được quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân, kỹ năng biến đổi tương đương để đưa bất phương trình về dạng bất phương trình bậc nhất để giải bất phương trình. - Giải được phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. - Biết biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số. c. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, tích cực làm bài. 2. Hình thức ra đề kiểm tra: - Hình thức: TNKQ kết hợp với tự luận. - Học sinh làm bài trên lớp. 3. Ma trận đề kiểm tra: Cấp độ Nhận biết Chủ đề 1. Liªn hÖ gi÷a thø tù vµ phÐp céng, nh©n TN TL Nhận biết bất đẳng thức đúng, biết cách so sánh hai số, hai biểu thức Số câu Số điểm Tỉ lệ 2. BPT một ẩn, BPT bậc nhất một ẩn, BPT đưa được về bất PT bậc nhất một ẩn. Số câu Số điểm Tỉ lệ 2 0,5(C3,6) Nhận biết BPT bậc nhất một ẩn, một giá trị là nghiệm của BPT, tập nghiệm của BPT bậc nhất 1 ẩn trên trục số 3 1,5(C1,2,4) Thông hiểu TN Giải BPT bậc nhất một ẩn và biểu diễn tập nghiệm trên trục số 4. Đề kiểm tra: Vận dụng các phép biến đổi giải BPT đưa được về BPT bậc nhất 1 ẩn. 2 3 1 1 6 6,5 65% Hiểu cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 2 2 2 3 Tìm GTLN của biểu thức. 1 1 1 0,5 (C5) 6 Cộng 2 1 10% 3. Phương trình Nhận biết được giá chứa dấu GTTĐ trị TĐ của một số nguyên Bất đẳng thức Số câu Số điểm Tỉ lệ câu điểm TL Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TN TL TN TL 3 3 3 1 1 4 2,5 25% 12 10,0 Họ và tên: . Họ: Điểm KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn : Đại số

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    114    4    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.