Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 1 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hùng Vương

Nhằm giúp các bạn học sinh làm tốt các bài tập môn Toán đồng thời các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ với các dạng bài tập Toán chưa từng gặp, hãy tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 1 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hùng Vương với nội dung liên quan đến chứng minh 2 tam giác đồng dạng, các bài Toán đố,. Chúc các bạn ôn thi thật tốt! | Trường THCS Hùng Vương Cấp độ Chủ đề Nhận biết TN TL KIỂM TRA CHƯƠNG I - HỈNH HỌC 8 (THM) Năm học 2017 - 2018 Thời gian: 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Vận dụng Cộng Thông hiểu Cấp độ thấp Cấp độ cao TN TL TN TL TN TL Nhận biết được tính chất đường trung bình của tam giác, của hình thang để tính độ dài. KT: Hiểu được định lí về tổng các góc của tứ giác 1 0,5đ 5% Hiểu được tính chất đường trung bình của tam giác, của hình thang để tính độ dài. Số câu : Số điểm: Tỉ lệ %: 1 0,5đ 5% 1 1 0,5đ 1,0đ 5% 10% 3. Hình bình hành; Hình chữ nhật; Hình thoi; Hình vuông. KT: Nhận dạng được các hình, tính chất, dấu hiệu nhận biết của các hình đó KN: Hiểu được tính chất, dấu hiệu nhận biết của các hình ở mức đơn giản Số câu : Số điểm: Tỉ lệ %: 4. Đối xứng trục; Đối xứng tâm. 2 1 1,0đ 1,0đ 10% 10% KT: Chỉ ra được các hình có trục đối xứng, tâm đối xứng. 1 1,0đ 10% KN: Vận dụng tính chất đối xứng trục, đối xứng tâm để chứng minh 1 1,0đ 10% 5 câu 4,0 đ 40% 1. Tứ giác lồi. Số câu : Số điểm: Tỉ lệ %: 2. Hình thang; Hình thang cân; Đường trung bình của tam giác, của hình thang. Số câu : Số điểm: Tỉ lệ %: Tổng số câu : Tổng số điểm: Tỉ lệ %: 1 0,5đ 5% 5 câu 3,0 đ 30% 1 tiết 1 câu 0,5 đ 5% Vận dụng được . tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân để chứng minh 1 1,0đ 10% KN: Vận dụng được các tính chất và dấu hiệu nhận biết của các hình đó để lập luận chứng minh. KN: Vận dụng thành thạo các tính chất và dấu hiệu nhận biết của các hình đó để lập luận chứng minh. 1 1 1,0đ 1,0đ 10% 10% 7 tiết 4 câu 3,0 đ 30% 10 tiết 6 câu 5,0 đ 50% 3 tiết 3 câu 3,0 đ 30% 2 câu 1,5 đ 10% 13 câu 10,0 đ 100% 1 TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG Điểm ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG I_ NĂM 2017 - 2018 Môn Toán 8 (THM)_Thời gian làm bài: 45 phút. Lời phê của giáo viên Mã phách ĐỀ 1: I) Trắc nghiệm: (3,0đ). Chọn phương án đúng Câu 1: Cho tứ giác ABCD, có Aˆ 80 0 , Bˆ 1200 , Dˆ 50 0 , Số đo Cˆ là: A. 1000 B. 1500, C. 1100 , D. 1150 Câu 2: Trong các hình sau, hình nào không có trục đối xứng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.