Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 1 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Thủy An

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 1 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Thủy An gồm các câu hỏi bài tập trong chương I Hình học lớp 8, tham khảo đề thi giúp học sinh làm quen với hình thức ra đề và giúp giáo viên thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm tài liệu để cung cấp kiến thức cho học sinh. | PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS THỦY AN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: Hình 8 I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1: Tứ giác ABCD có góc C = 650, góc D = 950, góc A = góc B. Số đo góc A là: A. 300 B. 800 C. 1000 D. 1150 Câu 2: Hình vuông: A. không có tâm đối xứng. B. có bốn trục đối xứng. C. có bốn tâm đối xứng. D. có hai trục đối xứng. Câu 3: Hình thang có hai đáy lần lượt là 4cm và 8cm thì đường trung bình có độ dài là: A. 12 cm B. 8 cm C. 6 cm D. 4 cm Câu 4: Một tứ giác là hình chữ nhật nếu nó là: A. tứ giác có hai đường chéo bằng nhau. B. hình thang có một góc vuông. C. hình bình hành có một góc vuông. D. hình thang có hai góc vuông. II. Tự luận Câu 1 (2 điểm): Hình vẽ bên cho MP = 16 cm; NQ=12cm. N M a) Tứ giác MNPQ là hình gì? O b) Cạnh của tứ giác MNPQ bằng giá trị nào trong các giá trị sau: Q A. 10 cm C. 4 cm D. 28 cm Câu 2 (6 điểm). Cho ABC. Gọi H, I lần lượt là trung điểm của BC và AC. Vẽ điểm E đối xứng với H qua I. a/ Tứ giác AHCE là hình gì? b/ Chứng minh AB = EH. c/ Tìm điều kiện của ABC để tứ giác AHCE là hình chữ nhật. d/Gọi D là trung điểm của AE. Chứng minh rằng: AB + CE 2DH. ---------------------Hết-------------------- P PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS THỦY AN I. ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: Hình 8 Phần trắc nghiệm: (2 điểm) Câu ĐA 1 C 2 B 3 C 4 C II. Phần tự luận: (8 điểm) Câu Ý Câu 1. a, (2 điểm) b, Nội dung Tứ giác MNPQ có MN = NP = PQ = QM (gt) nên là hthoi (đ/n) 10 cm Điểm 1,0 Câu 2. a, (6 điểm) Ta có I là TĐ’ của AC (gt) và I là TĐ’ của EH (do A E và H đx qua I) Suy ra AHCE là hbh (vì có 2 đường I chéo cắt nhau tại TĐ’ mỗi đường). 2,5 B b, c, d H 1,0 E C 2,0 Xét ABC có H, I là TĐ’ của BC và AC (gt) nên HI làđường TB của ABC, do đó HI // AB, mà H, I, E hẳng hàng nên HE // AB (1) Vì AHCE là hbh (câu 1) nên AE // HC, do đó AE // HB (2) Từ (1) và (2) ta có AEHB là hbh, do đó AB = EH (cạnh .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.