Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 3 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Khương Đình

Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 3 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Khương Đình gồm các bài Toán chọn lọc theo chương trình Hình học lớp 8, tài liệu chất lượng giúp bạn tự ôn tập toán học tại nhà và nâng cao kỹ năng giải Toán 8. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao. | Tuần 30 - Tiết 54 KIỂM TRA CHƯƠNG III – HÌNH 8 I. Mục đích kiểm tra. Kiểm tra mức độ đạt chuẩn KTKN trong chương trình môn toán lớp 8 sau khi HS học xong chương III, cụ thể: 1, Kiến thức: + Biết nhận dạng hai tam giác đồng dạng + Hiểu được các định nghĩa: Tỉ số của hai đoạn thẳng, các đoạn thẳng tỉ lệ + Hiểu được định lý Ta-lét và tính chất đường phân giác của tam giác 2, Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức cơ bản của chương vào bài tập 3, Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức cơ bản của chương để giải các dạng bài tập (tính toán, chứng minh, nhận biết), làm bài nghiêm túc, trình bày sạch sẽ II. Hình thức kiểm tra. - Trắc nghiệm khách quan + Tự luận. - Kiểm tra 45 phút trên lớp III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra. Nhận biết Cấp độ Chủ đề TNKQ TNTL Định lý Ta-lét Nhận biết hai trong tam giác đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ Số câu Số điểm 1 Thông hiểu TNKQ TNTL Hiểu được các định nghĩa: Tỉ số của hai đoạn thẳng, các đoạn thẳng tỉ lệ Hiểu được định lý Ta-lét và tính chất đường phân giác của tam giác 1 Tam giác đồng dạng Số câu Số điểm TS câu TS điểm 4 3 1 2 3 2 6 Cộng 3 đ Vận dụng các định lý để chứng minh các trường hợp đồng dạng của hai tam giác 2 2 4 2 2 5 Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TNTL TNKQ TNTL Vận dụng được các định lý đã học. 10 đ 13 2 10đ Họ và tên: . Lớp: . KIỂM TRA CHƯƠNG III Hình học 8 (45’) Điểm Lời phê bài làm Bài 1(1đ): Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 1. Tam giác MNP có IK// NP. Hỏi đẳng thức nào là sai? MI MP ; MN MK MI MK C. ; IN KP A. MI MK ; MN MP IN KP D. MN MP M B. I N 2. Cho tam giác MNP có MI là tia phân giác Đẳng thức nào sau đây là đúng? MN NI ; MI IP MI NI C. MP IP A. MN MP IP NP NI MN D. IP MP K P M B. 3. Cho MNP vuông tại M, đường cao MH. Hỏi có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng với nhau ? A . Có 1 cặp B . Có 2 cặp C . Có 3 cặp D . Không có cặp nào 4. Cho hình vẽ. Kết luận nào sau đây là sai ? A .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
83    1    1    29-01-2023
10    9    1    29-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.