Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 3 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Vĩnh Bình Bắc

Nhằm giúp các em học sinh lớp 8 có thêm tài liệu ôn tập môn Toán, chúng tôi xin giới thiệu đến các em Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 3 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Vĩnh Bình Bắc luyện tập giải đề các em sẽ hệ thống lại kiến thức môn học, nâng cao kỹ năng giải đề và tư duy Toán học cho mình. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao. | TIẾT 30 – TUẦN 54 NGÀY SOẠN: 21/3/2018 KIỂM TRA 45 PHÚT I/ Mục đích: 1. Kiến thức: Hệ thống hóa các kiến thức về định lí Ta-lét và tam giác đồng dạng đã học trong chương. 2. Kỹ năng: Biết vận dụng các kiến thức đã học vào bài tập tính toán, chứng minh. 3. Thái độ: Rèn luyện tư duy cho HS. II/ Hình thức đề kiểm tra 1 tiết (tự luận 60% và trắc nghiệm 40%) III/ Thiết lập ma trận đề kiểm tra 1 tiết. Cấp độ Nhận biết Vận dụng Thông hiểu Cấp độ thấp Cộng Cấp độ cao Chủ đề TNKQ TL TNKQ TL Định lí Talet và hệ quả TNKQ TL TNKQ TL Áp dụng định lý và hệ quả của đl Ta let tính độ dài đoạn thẳng Số câu 3 3 Số điểm 1,5 1,5 Tỉ lệ % 15,0 15,0 Tính chất đường phân giác trong tam giác Vận dụng được tính chất đường phân giác của tam giác để tỉ số hai đoạn thẳng Số câu 1 1 Số điểm 1 1 Tỉ lệ % 10,0 10,0 Các trường hợp đồng dạng của tam giác Nhận biết được các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ. Hiểu được tỉ số hai đường cao; tỉ số chu vi và tỉ số diện tích từ tỉ lệ các đoạn thẳng của tam giác đồng dạng. Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác để chứng minh hai tam giác đồng dạng, tính độ dài các cạnh; tìm tỉ số đường cao, chu vi và diện tích (bài 1 và bài 3) Số câu 1 4 2 2 9 Số điểm 0,5 2 3 2 7,5 Tỉ lệ % 20,0 30,0 20,0 Tổng só câu 1 4 6 2 13 Tổng số điểm 0,5 2 5,5 2 10 Tỉ lệ % 5,0 20,0 55,0 20,0 100 IV/ Đề kiểm tra 1 tiết. Trường TH – THCS Vĩnh Bình Bắc Kiểm tra 45 phút Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Môn: Hình học 8 (Năm học 2017 – 2018) Lớp: 8 Ngày kiểm tra: Điểm /3/2018 Lời phê I)TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4đ) HÃY CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT TRONG CÁC CÂU SAU ĐÂY: A’ B’ 1 1 AB k ; B). ’ 2 ; ’ ’ ’ Câu 1: Nếu A B C ABC theo thì: A). 2 A B’ AB 2 Câu 2: Nếu A’B’C’ C). A’ B’ 1 ; AC 2 D). BC 2 A’ B’ 1 ABC theo k 0, 5 thì tỉ số hai đường cao là: A’ H ’ 1 A). AH 4 ; B). AH 4; A’ H ’ C). A’ H ’ 1 ; AH 2 D). Câu 3: Hình vẽ bên có x bằng: A. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    76    2    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.