Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Vật lí 10 năm 2017-2018 - Trường PTDTNT Sơn Động

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Vật lí 10 năm 2017-2018 - Trường PTDTNT Sơn Động sẽ là tư liệu ôn luyện hữu ích giúp các em chuẩn bị ôn tập dể kiểm tra đạt kết quả cao. Mời các bạn tham khảo. | SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG PTDTNT SƠN ĐỘNG Đề kiểm tra – Vật lý 10 Thời gian làm bài: 45 phút Đề 01 I. Trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Phương trình vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều: A. v = 6 - 4t (m/s) B. v = 6 (m/s) C. v = - 6 + 4t (m/s) D. v = 6 + 4t (m/s) Câu 2: Trường hợp nào sau đây không thể coi vật là chất điểm A. Mặt trăng quay quanh Trái đất B. Ô tô chuyển động qua một chiếc cầu bắc qua một con sông nhỏ C. Ô tô chuyển động từ Hải Dương đi Hải Phòng D. Trái đất quay quanh Mặt trời Câu 3: Công thức xác định quãng đường vật rơi tự do là: A. s gt 2 B. s gt 1 2 C. s gt 2 1 2 D. s gt Câu 4: Vật chuyển động thẳng đều có đồ thị toạ độ – thời gian như hình vẽ. Sau 10s vận tốc của vật là: A. v = 20m/s B. v = 10m/s C. v = 20cm/s D. v = 2m/s Câu 5: Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 50 + 60t (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ). Toạ độ của chất điểm sau t = 1h là: A. 110 m B. 5 km C. 110 km D. 60 km Câu 6: Chọn phát biểu sai. Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều A. có phương và chiều không đổi B. luôn hướng vào tâm quỹ đạo C. luôn vuông góc với véc tơ vận tốc D. có độ lớn không đổi Câu 7: Một hệ quy chiếu bao gồm: A. Hệ trục tọa độ và gốc thời gian B. Vật mốc, hệ trục tọa độ, gốc thời gian C. Hệ trục tọa độ, vật mốc và gốc thời gian D. Hệ trục tọa độ, vật mốc, gốc thời gian và đồng hồ đo thời gian Câu 8: Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng: x = 5 + 10t - 2t 2 (x tính bằng đơn vị m; t tính bằng đơn vị s). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t = 1s là: A. 10 m/s B. 8 m/s C. 6 m/s D. 13 m/s Câu 9: Một vật rơi tự do từ độ cao 4m xuống đất. Lấy g = 10m/s2. Thời gian rơi của vật là: A. 0,98s B. 0,80s C. 0,89s D. 0,63s Câu 10: Chọn công thức đúng trong chuyển động tròn đều A. v .r; aht v 2 .r B. v r ; aht v2 r C. v .r; aht v2 r D. v .r; aht v r Câu 11: Chọn câu đúng. A. Khi vật chuyển động nhanh dần thì ta có < 0 B. Khi vật chuyển .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
128    61    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.