Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Vật lí 10 năm 2017-2018 - Trường THPT Đa Phúc

Dưới đây là Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Vật lí 10 năm 2017-2018 - Trường THPT Đa Phúc mời các phụ huynh hãy tham khảo để giúp con em mình củng cố kiến thức vật lí thêm chắc chắn cũng như giúp các em nâng cao kỹ năng giải bài tập để tự tin hơn khi bước vào kì thi. ! | TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Mã đề 209 ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 Thời gian làm bài: 45 phút; (30 câu trắc nghiệm) Họ và tên:. Lớp 10: 2 Câu 1: Phương trình chuyển động của một vật có dạng: x 3 4t 2t (m; s). Biểu thức vận tốc tức thời của vật theo thời gian là: A. v = 4(t - 1) (m/s). B. v = 4(t + 2) (m/s). C. v = 2(t - 2) (m/s). D. v = 2(t - 1) (m/s). 2 Câu 2: Nếu lấy gia tốc rơi tự do là g = 10 thì tốc độ trung bình của một vật trong chuyển động rơi tự do từ độ cao 20m xuống tới đất sẽ là bao nhiêu? A. vtb = 10m/s. B. vtb = 8m/s. C. vtb =20m/s. D. vtb = 15m/s. Câu 3: Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều? A. Chuyển động của đầu van bánh xe đạp khi xe đang chuyển động thẳng chậm dần đều. B. Chuyển động quay của Trái Đất quanh Mặt Trời. C. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt khi vừa tắt điện. D. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi đang quay ổn định. Câu 4: Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 8,5 km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 0,5km/h. Vận tốc v của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu? A. v 6,70km / h . B. v = 5,0 km/h. C. 6,30km / h D. v = 8,0km/h. Câu 5: Câu nào đúng? A. Với v và cho trước, gia tốc hướng tâm phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo. B. Tốc độ dài của chuyển động tròng đều phụ thuộc vào bánh kính quỹ đạo. C. Tốc độ góc của chuyển động tròn đều phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo. D. Cả ba đại lượng v, , gia tốc hướng tâm không phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo. Câu 6: Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với A. gia tốc khác nhau. B. cùng một gia tốc a = 5 m/s2. C. gia tốc bằng không. D. cùng một gia tốc g. Câu 7: Các công thức liên hệ giữa gia tốc với tốc độ dài và gia tốc hướng tâm với tốc độ dài của chất điểm chuyển động tròn đều là gì? A. v r; aht v2 . r 2 B. v r ; aht v r . C. v r ; aht v2 . r D. v r ; aht

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG