Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Vật lí 10 năm 2017-2018 - Trường THPT Hiệp Hòa số 4

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Vật lí 10 năm 2017-2018 - Trường THPT Hiệp Hòa số 4 sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. để chuẩn bị tốt cho kì kiểm tra sắp tới. | Trường THPT Hiệp Hòa số 4 Họ tên: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10 Năm học: 2018 – 2019 Thời gian: 45 phút MÃ ĐỀ 01 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Câu 1. Trong chuyển động thẳng đều, nếu gọi v là vận tốc, t là thời gian chuyển động thì công thức đường đi của vật là: 1 1 A. s x0 vt 2 B. s = vt C. s vt 2 2 2 Câu 2. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều: A. x = x0 + v0t + 1 2 at 2 B. x = x0 + v0t2 + 1 3 at 2 C. x = x0 + v0t + D. s = x0 + vt 1 2 at 2 D. x = x0 + v0t + 1 at 2 Câu 3. Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều? A. v v 0 2as . B. v v 0 2as . C. v 2 v 02 2as . D. v 2 v 02 2as . Câu 4. Đơn vị chuẩn của tốc độ góc : A. s (giây) B. rad/s C. Hz D. số vòng / giây Câu 5. Công thức liên hệ giữa vận tốc ném lên theo phương thẳng đứng và độ cao cực đại đạt được là: A. v02 = 1 gh 2 B. v02 = gh C. v0 = 2gh D. v02 = 2gh Câu 6. Chọn câu sai:Trong chuyển động tròn đều: A. Độ lớn của véc tơ gia tốc của chất điểm luôn không đổi B. Véc tơ gia tốc của chất điểm luôn vuông góc với véc tơ vận tốc. C. Véc tơ gia tốc của chất điểm luôn hướng vào tâm. D. Véc tơ gia tốc của chất điểm luôn không đổi Câu 7. Một bánh xe quay đều 100 vòng trong thời gian 2s. Chu kì quay của bánh xe là A. 0,04s. B. 0,05s. C. 0,01s. D. 0,02s. Câu 8. Nếu chọn 7giờ 30 phút làm gốc thời gian thì thời điểm 8 giờ 15phút lúc này thời gian có giá trị là: A. B. C. D. Câu 9. Chọn câu đúng trong các câu sau: A. Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng đều. B. Gia tốc rơi tự do thay đổi theo độ cao và vĩ độ địa lý. C. Trong chân không viên bi sắt rơi nhanh hơn viên bi ve có cùng kích thước. D. Vật càng nặng gia tốc rơi tự do càng lớn. Câu 10. Chọn câu trả lời sai: Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có: A. Vectơ vận tốc luôn tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động, có độ lớn tăng

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    17    2    31-03-2023
12    21    2    31-03-2023
69    5    2    31-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.