Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Vật lí 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường PTDTNT Tỉnh

Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Vật lí 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường PTDTNT Tỉnh để giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao. | Trường PTDTNT TỈNH Họ tên: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ – KHỐI 10 Năm học: 2017 – 2018 Thời gian: 45 phút MÃ ĐỀ 123 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Câu 1. chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính 5cm. Tốc độ góc của nó không đổi, bằng 4,7rad/s. Tốc độ dài của chất điểm theo cm/s là A. 0,235 B. 4,7 C. 23,5 D. 0,94 Câu 2. Trong chuyển động thẳng đều, nếu gọi v là vận tốc, t là thời gian chuyển động thì công thức đường đi của vật là: 1 1 A. s x0 vt 2 B. s = vt C. s vt 2 D. s = x + vt 0 2 2 Câu 3. Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao 5m xuống. Vận tốc của nó khi chạm đất là : A. v = 2m/s B. v = 5m/s C. v = 8,899m/s D. v = 10m/s Câu 4. #Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều: A. x = x0 + v0t + 1 2 at 2 2 B. x = x0 + v0t + 1 3 at 2 C. x = x0 + v0t + 1 2 at 2 D. x = x0 + v0t + 1 at 2 Câu 5. Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều? A. v v 0 2as . B. v v 0 2as . C. v 2 v 02 2as . D. v 2 v 02 2as . Câu 6. Đơn vị chuẩn của tốc độ góc : A. s (giây) B. rad/s C. Hz D. số vòng / giây Công thức liên hệ giữa vận tốc ném lên theo phương thẳng đứng và độ cao cực đại đạt được là: Câu 7. 2 A. v0 = 1 gh 2 2 B. v0 = gh C. v0 = 2gh 2 D. v0 = 2gh Câu 8. Chọn câu sai:Trong chuyển động tròn đều: A. Độ lớn của véc tơ gia tốc của chất điểm luôn không đổi B. Véc tơ gia tốc của chất điểm luôn vuông góc với véc tơ vận tốc. C. Véc tơ gia tốc của chất điểm luôn hướng vào tâm. D. Véc tơ gia tốc của chất điểm luôn không đổi Câu 9. Một bánh xe quay đều 100 vòng trong thời gian 2s. Chu kì quay của bánh xe là A. 0,04s. B. 0,05s. C. 0,01s. D. 0,02s. Câu 10. Chọn câu trả lời vật rơi tự do từ 1 độ cao nào đó,khi chạm đất nó có vận tốc là 30m/s; cho g=10m/ gian vật rơi và độ cao lúc thả vật là: A. 3,5s và 52m. B. 3s và 45m. C. 2s và 20m. D. 4s và 80m. Câu 11. Nếu .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
348    76    2    16-06-2024
57    80    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.