Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Vật lí 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Bạn đang gặp khó khăn trước kì kiểm tra 1 tiết và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Hãy tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Vật lí 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt. | SỞ GD&ĐT TỈNH NINH THUẬN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT- BÀI SỐ 1 NĂM HỌC: 2017-2018 Môn: Vật lý – Lớp 11TS Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 0001: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không tăng lên 4 lần thì độ lớn lực Cu – lông A. tăng 16 lần. B. tăng 4 lần. C. giảm 4 lần. D. giảm 16 lần. 0002: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện. B. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện. C. Khi nhiễm điện do hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật bị nhiễm điện. D. Sau khi nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật bị nhiễm điện vẫn không thay đổi. 0003: Hai quả cầu nhỏ có điện tích (C) và (C) đặt cách nhau một khoảng r =30cm trong điện môi. Lực tương tác giữa chúng là 0,01(N). Hằng số điện môi là: A. = 0,8 B. = 6 C. = 16 D. = 2 0004: Tại ba đỉnh A, B, C của một tam giác đều cạnh a=0,3m trong không khí có ba điện tích qA = 6 C; qC = 8 C; qB phải có dấu và độ lớn như thế nào để véctơ lực tổng hợp tác dụng lên qC có độ lớn F = 4,8N và hướng song song với AB? A. qB 6 C B. qB 10 C C. qB 10 C D. qB 8 C 0005: Công của lực điện trường khác 0 khi điện tích A. dịch chuyển giữa 2 điểm khác nhau cắt các đường sức. B. dịch chuyển vuông góc với các đường sức trong điện trường đều. C. dịch chuyển hết quỹ đạo là đường cong kín trong điện trường. D. dịch chuyển hết một quỹ đạo tròn trong điện trường. 0006: Công thức xác định công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q trong điện trường đều E là A = qEd, trong đó d là: A. khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối. B. khoảng cách giữa hình chiếu điểm đầu và hình chiếu điểm cuối lên một đường sức. C. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức, tính theo chiều đường sức điện. D. độ dài đại số của đoạn từ hình .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.