Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Vật lí 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Yên Dũng 2

Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Vật lí 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Yên Dũng 2 sau đây nhằm giúp các em củng cố kiến thức của mình và thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề kiểm tra. Chúc các em thành công và đạt điểm cao. | ĐỀ 1 KIỂM TRA 1 TIẾT Họ tên: Lớp: 1-D 2-D 3-B 4-B 5-C 6-C 7-A 8-C 9-A 10-B 11-D 12-B 13-A 14-A 15-B 16-C 17-A 18-C 19-C 20--D 21-A 22-A 23-C 24-A 25-A 26-A 27-A 28-D 29-C 30-A Câu 1. Chật điểm chuyển động trên đường tròn bán kính r=15m, với vận tốc dài 54 km/h/ Gia tốc hướng tâm của chất điểm là: 2 A. aht 225m / s . 2 2 B. aht 1m / s . 2 C. aht 30m / s . D. aht 15m / s . Câu 2. Gọi s là quãng đường, v là vận tốc, t là thời gian chuyển động. Công thức nào sau đây là công thức đúng tính quãng đường của chuyển động thẳng đều s A. v t. 2 B. s 2 C. s v .t D. s Câu 3. Hai vật cùng xuất phát, chuyển động thẳng nhanh dần đều từ một vị trí. Sau cùng một thời gian thì vật tốc của vật (2) lớn gấp đôi vận tốc của vật (1). Tỉ số hai quãng đường đi của vật là: A. s1 1 s2 4 B. s1 1 s2 2 C. s1 2 s2 D. s1 4 s2 Câu 4. Một vật được thả rơi từ độ cao 19,6 m. lấy g=9,8 m/s2. vận tốc của vật khi chạm đất là : A. v 9,6m / s . B. v 19,6 m / s . C. v 16,9m / s . D. v 9,8m / s . Câu 5. Trong chuyển động thẳng đều véc tơ vận tốc tức thời và véc tơ vận tốc trung bình trong khoảng thời gian bất kỳ có A. Cùng phương, cùng chiều và độ lớn không bằng nhau B. Cùng phương, ngược chiều và độ lớn không bằng nhau C. Cùng phương, cùng chiều và độ lớn bằng nhau D. Cùng phương, ngược chiều và độ lớn không bằng nhau Câu 6. Chọn câu sai: Chất điểm chuyển động theo một chiều với gia tốc a = 4m/s2 có nghĩa là A. Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì sau 1s vận tốc của nó bằng 4m/s B. Lúc vận tốc bằng 2m/s thì sau 1s vận tốc của nó bằng 6m/s C. Lúc vận tốc bằng 2/s thì sau 2s vận tốc của nó bằng 8m/s D. Lúc vận tốc bằng 4m/s thì sau 2s vận tốc của nó bằng 12m/s Câu 7. Biểu thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa tốc độ góc ( ), tốc độ dài (v), chu kì quay (T), và tần số (f) của chuyển động tròn đều? v r 2 fr A. v r 2 Tr C. 2 r T . v B. r 2 fr 2 r v r 2

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
140    66    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.