Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Vật lí 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường PTDTNT Tỉnh

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Vật lí 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường PTDTNT Tỉnh sẽ giúp các em có thêm tư liệu ôn tập môn Vật lý với các nội dung như: Định lý biến thiên động năng, quá trình đẳng tích, động lượng,. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao. | TRƯỜNG PTDTNT TỈNH Họ tên: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ - KHỐI 10 Năm học: 2017-2018 Thời gian: 45 phút Đề 1 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Câu 1. Khi một vật có khối lượng m, chuyển động với vận tốc v. Động năng của vật được tính theo công thức: 2 A. Wđ = mv B. Wđ = 1 mv2 2 C. Wđ = 1 mv 2 2 D. Wđ = 2mv Câu 2. Đơn vị của động năng là A. m. B. J C. N. D. m/s. Câu 3. Biểu thức của định luật Boyle – Mariotte về quá trình đẳng nhiệt A. p1 T2 p 2 T1 B. p1V1 = p2V2 C. p1 V1 p 2 V2 D. p1 T1 p 2 T2 Câu 4. Trong phòng thí nghiệm,người ta điều chế được 40cm3 khí H2 ở áp suất 750mmHg và nhiệt độ thể tích của lượng khí trên ở áp suất 760mmHg và nhiệt độ 0oC có giá trị gần đúng với giá trị nào sau đây? C. 32cm3 A. 30cm3 B. 36cm3 D. 34cm3 Câu 5. Kéo một vật chuyển động một đoạn đường S, bằng 1 lực kéo F, hợp với đoạn đường S một góc . Công thức tính công cơ học của vật là A. A= . B. A= . C. A= . D. A= Câu 6. Một vật có khối lượng là 2kg được thả rơi rơi tự do ở độ cao 15m so với mặt đất,, chọn gốc thế năng của vật tại mặt đất và lấy g=10m/s2. Cơ năng của vật A. 150 (J) B. 300 (J) C. 3 (J) D. 40 (J) Câu 7. Quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định trong đó thể tích được giữ không đổi gọi là quá trình A. Đẳng áp. B. Đẳng tích. C. Đoạn nhiệt. D. Đẳng nhiệt. Câu 8. Một vật có khối lượng m = 400 g và động năng 20 J. Khi đó vận tốc của vật là: A. 36 km/h B. 0,32 m/s C. 10 km/h. D. 36 m/s Câu 9. Từ mặt đất, một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Cho g = 10m/s2. Vị trí cao nhất mà vật đạt được cách mặt đất một khoảng bằng: A. 20m B. 10m C. 5m. D. 15m Câu 10. Một vật được thả rơi tự do, trong quá trình vật rơi: A. Động năng của vật không thay đổi. B. Thế năng của vật không thay đổi. C. Tổng động năng và thế năng của vật luôn thay đổi D. Tổng động năng và thế năng của vật không thay .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
116    20    2    31-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.