Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Vật lí 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp

Hãy tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Vật lí 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp tới đạt điểm tốt hơn. | SỞ GD-ĐT PHÚ YÊN TRƯỜNG THCS & THPT VÕ NGUYÊN GIÁP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HKII Năm học: 2017-2018 Môn: Vật lý 10-cơ bản Họ và tên: Lớp: Điểm Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng ? Động lượng của một vật A. bằng tích khối lượng và vận tốc của vật. B. là một đại lượng vectơ. Câu 2: Công thức tính công của một lực là A. A = . Mã đề 247 B. A = C. có đơn vị của năng lượng. D. phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật. mv2. C. A = . D. A = mgh. Câu 3: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất ? A. N/s B. HP C. W D. Câu 4: Một vật được thả rơi tự do, trong quá trình rơi A. động năng của vật không đổi. C. tổng động năng và thế năng của vật không đổi. B. thế năng của vật không đổi. D. tổng động năng và thế năng của vật luôn thay đổi. Câu 5: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 3 m xuống mặt đất. Độ cao của vật khi động năng bằng 2 lần thế năng là A. 1,5 m. B. 1,2 m. C. 2,4 m. D. 1 m. Câu 6: Một ô tô chạy đều trên đường với vận tốc 72 km/h. Công suất trung bình của động cơ là 60 kW. Công của lực phát động của ô tô khi chạy được quãng đường 6 km là A. 1, J. B. 1, J. C. J. D. J. Câu 7: Chọn phát biểu đúng. Động năng của một vật tăng khi A. vận tốc của vật không thay đổi. C. các lực tác dụng lên vật sinh công âm. B. vận tốc của vật giảm. D. các lực tác dụng lên vật sinh công dương. Câu 8: Công thức thể hiện đúng mối liên hệ giữa động lượng và động năng của cùng một vật là A. p = 2mWđ. B. p2 = 2mWđ. C. Wđ = 2mp. D. Wđ = 2mp2. 2 Câu 9: Một vật có khối lượng 3 kg được đặt trong trọng trường. Lấy g = 10 m/s . Nếu tại mặt đất thế năng của vật là – 900 J thì mốc thế năng được chọn ở độ cao cách mặt đất là A. 20 m. B. 25 m. C. 30 m. D. 35 m. Câu 10: Một vật trượt không ma sát từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng. Khi đi được 2/3 quãng đường theo mặt phẳng nghiêng thì tỉ số động năng và thế năng của vật bằng A. 2/3. B. 3/2. C. 2. D. 1/2. Câu 11: Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.