Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Vật lí 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển

Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Vật lí 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển sau đây nhằm giúp các em củng cố kiến thức của mình và thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề kiểm tra. Chúc các em thành công và đạt điểm cao. | SỞ GD&ĐT CÀ MAU TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN Mã đề 001 KIỂM TRA 45 PHÚT – NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN VẬT LÝ 10 Thời gian làm bài : 45 phút I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Chọn phát biểu đúng. Động năng của một vật tăng khi A. vận tốc của vật v = const. B. các lực tác dụng lên vật sinh công dương. C. vận tốc của vật giảm. Câu 2: Hệ thức nào sau đây là hệ thức của định luật Bôilơ. Mariốt? A. pV hằng số. B. V hằng số. p C. p1V2 p2V1 . D. p hằng số. V Câu 3: Động năng của một vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v là : A. Wd mv 2 . B. Wd 2mv 2 . C. Wd 1 2 mv . 2 D. Wd 1 mv . 2 Câu 4: Dưới áp suất 105 Pa một lượng khí có thể tích là 10 lít. Nếu nhiệt độ được giữ không đổi và áp suất tăng lên 1,25. 105 Pa thì thể tích của lượng khí này là: A. V2 = 9 lít. B. V2 = 10 lít. C. V2 = 8 lít. D. V2 = 7 lít. Câu 5: Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt độ 27 0C và áp suất 105Pa. Nếu đem bình phơi nắng ở nhiệt độ 177 0C thì áp suất trong bình sẽ là: A. 1, Pa. B. 2. 105 Pa. C. Pa. D. 2, 5 Pa. Câu 6: Hệ thức nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng áp? A. V1 V2 . T1 T2 B. V hằng số. T C. V ~ T . D. V ~ 1 . T Câu 7: Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình A. Đẳng nhiệt. B. Đẳng tích. C. Đẳng áp. D. Đoạn nhiệt. Câu 8: Một hòn đá có khối lượng 5 kg, bay với vận tốc 72 km/h. Động lượng của hòn đá là: A. p = 100 . B. p = 100 . C. p = 360 kgm/s. D. p = 360 . Câu 9: Một vật được ném lên độ cao1m so với mặt đất với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg (Lấy g = 10m/s2). Cơ năng của vật so với mặt đất bằng: A. 4J. B. 7 J. C. 6 J. D. 5 J. Câu 10: Một vật có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lo xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn l ( l 10mhmax = 150m => hmax=15(m). 0,25 0,25 b. Cơ năng của vật ở vị trí vật có Wđ=3Wt W2= 4mgh2 0,5 Theo ĐLBT cơ năng ta có W1 = W2 10mhmax = 4mgh2 => h=3,5 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
152    87    3    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.