Bài giảng Bộ môn Dịch tễ học: Các số đo dịch tễ học - BS. Trần Nguyễn Du

Bài giảng Bộ môn Dịch tễ học: Các số đo dịch tễ học trình bày khái niệm về: Tỷ số, tỷ lệ, tỷ suất, các chỉ số đo lường mắc bệnh và tử vong, các chỉ số đo lường kết hợp nhân quả, tính toán và phiên giải được các chỉ số trên. . | TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG BM DỊCH TỄ HỌC BS. TRẦN NGUYỄN DU MỤC TIÊU 1. Trình bày được khái niệm về: Tỷ số, tỷ lệ, tỷ suất. 2. Trình bày được các chỉ số đo lường mắc bệnh và tử vong, các chỉ số đo lường kết hợp nhân quả. 3. Tính toán và phiên giải được các chỉ số trên. CÁC ĐƠN VỊ ĐO TẦN SỐ Tỷ số (Ratio) Tỷ lệ (Proportion) Tỷ suất (Rate) x y CÁC ĐƠN VỊ ĐO TẦN SỐ x Tỷ số: y - Là một phân số mà tử số không có liên hệ với mẫu số. - Giá trị: 0 ∞ - Vd: quần thể có 193 người: 95 nam, 98 nữ tỷ số giới tính (sex ratio) nam:nữ = 95/98 CÁC ĐƠN VỊ ĐO TẦN SỐ Tỷ lệ: x y - Tử số là một phần của mẫu số. - Phải cùng đơn vị đo lường. - Giá trị: 0 1 (0% 100%) - Vd: trong 2490 người mắc tiêu chảy cấp có 377 người nhiễm . tỷ lệ nhiễm = 377/2490 = 0,151 hay .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG