Bài giảng Bộ môn Dịch tễ học: Dịch tễ học bệnh viêm gan B - BS. Trần Nguyễn Du

Bài giảng Bộ môn Dịch tễ học giúp người học hiểu về "Dịch tễ học bệnh viêm gan B". Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: đặc điểm dịch tễ học bệnh viêm gan B trên thế giới; đặc điểm dịch tễ học bệnh viêm gan B tại Việt Nam; cơ chế và đường truyền nhiễm của bệnh viêm gan B và các biện pháp phòng chống bệnh viêm gan B. ! | TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG BM DỊCH TỄ HỌC BS. TRẦN NGUYỄN DU MỤC TIÊU 1. Trình bày được đặc điểm dịch tễ học bệnh viêm gan B trên thế giới. 2. Trình bày được đặc điểm dịch tễ học bệnh viêm gan B tại Việt Nam. 3. Phân tích cơ chế và đường truyền nhiễm của bệnh viêm gan B. 4. Nêu các biện pháp phòng chống bệnh viêm gan B. HBsAg Anti HBs Anti HBc - - - - + - - + + + - IgM+ + + +/IgM- Kết luận Chưa nhiễm, chưa tiêm 0,5 câu ngừa VGB Miễn nhiễm sau khi chích 1 câu ngừa Miễn nhiễm sau khi nhiễm 2 câu HBV tự nhiên Nhiễm cấp hay đợt kịch phát 3 mạn câunếu IgG+ của nhiễm Nhiễm mạn 4 câu ĐÔI NÉT LỊCH SỬ Chim Hoàng đảng (Icterus) BN bị vàng da (Jaundice) hay chứng hoàng đảng (Icterus) ĐÔI NÉT LỊCH SỬ Thành phố Bremen (Đức) năm 1883 Bs Wilhelm Lürman: Bệnh xảy ra trên nhóm công nhân tàu chở hàng mới được tiêm phòng vaccine đậu mùa sx từ bạch huyết của người .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
121    9    2    16-05-2021
3    7    1    16-05-2021