Bài giảng Bộ môn Dịch tễ học: Giám sát dịch tễ học - BS. Trần Nguyễn Du

Bài giảng Bộ môn Dịch tễ học: Giám sát dịch tễ học sau học xong xong bài học này người học có thể nêu được định nghĩa giám sát dịch tễ học, nêu và phân tích được 3 loại giám sát dịch tễ học, hiểu được tầm quan trọng của giám sát dịch tễ học, nắm được các bước thiết lập hệ thống giám sát và mô tả được hệ thống báo cáo và quy trình báo cáo ở Việt Nam. . | TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG BM DỊCH TỄ HỌC BS. TRẦN NGUYỄN DU MỤC TIÊU 1. 2. 3. 4. Nêu được định nghĩa giám sát DTH. Nêu và phân tích được 3 loại giám sát DTH. Nêu được tầm quan trọng của giám sát DTH. Nêu được các bước thiết lập hệ thống giám sát. 5. Mô tả được hệ thống báo cáo và quy trình báo cáo ở VN. ĐỊNH NGHĨA Giám sát: Thu thập số liệu Phân tích số liệu Phiên giải kết quả Công bố kết quả Hoạt động y tế: Xác định vấn đề ưu tiên Lập kế hoạch , triển khai, đánh giá bệnh tật: Điều tra Kiểm soát Phòng ngừa ĐỊNH NGHĨA Giám sát: - Quá trình theo dõi, khảo sát tỷ mỹ, liên tục đánh giá được: + Bản chất bệnh + Nguyên nhân xuất hiện, lưu hành và lan tràn Tìm ra cách khống chế “Giám sát là công việc thu thập các dữ kiện dịch tễ để hành động” ĐỊNH NGHĨA Giám sát phải gắn với công bố kết quả đúng lúc phòng bệnh hiệu quả. Cơ chế: - Thông báo bắt buộc - Hệ thống ghi nhận - Điều tra liên tục - .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    63    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.