Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh: Cắt lớp vi tính sọ não (CT Scanner)

Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về cắt lớp vi tính sọ não (CT Scanner). Sau khi học xong nội dung bài học này, người học có thể chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) sọ não, nhận diện phim bình thường ở các lát hình cơ bản, phát hiện phim bất thường: máu tụ, dập não, phù não, nứt và vỡ xương sọ, xuất huyết, nhồi máu. . | CẮT LỚP VI TÍNH SỌ NÃO BM Chẩn Đoán Hình Ảnh ĐHYD Cần Thơ MỤC TIÊU Chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) sọ não. Phim bình thường ở các lát hình cơ bản. Phim bất thường: máu tụ, dập não, phù não, nứt và vỡ xương sọ, xuất huyết, nhồi máu. 1979 4/1972 Hounsfield : Giôùi thieäu maùy ñaàu tieân CT Hounsfield +Cormark Nobel Y hoïc Computed tomography (CT) Ngày 4/2/1991 : Máy CT đầu tiên tại .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    89    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.