Bài giảng Đánh giá các hoạt động y tế - Đại học y dược Cần Thơ

Mục tiêu của Bài giảng Đánh giá các hoạt động y tế nhằm giúp cho người học có thể phân biệt các khái niệm giám sát, kiểm tra, thanh tra, đánh giá; trình bày tiêu chuẩn và chức năng của giám sát viên; trình bày các hình thức và nội dung giám sát; các phương pháp giám sát và quy trình giám sát; nắm và hiểu các khái niệm, mục đích phân loại đánh giá. Bên cạnh đó, bài giảng còn cung cấp cho người học những kiến thức về các phương pháp đánh giá, phân tích nhóm chỉ số và tiêu chuẩn của chỉ số trong đánh giá. . | ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG Y TẾ Mục tiêu 1. Phân biệt các khái niệm giám sát, kiểm tra, thanh tra, đánh giá 2. Trình bày tiêu chuẩn và chức năng của giám sát viên 3. Trình bày các hình thức và nội dung giám sát 4. Trình bày được các phương pháp giám sát và quy trình giám sát. 5. Trình bày được các khái niệm, mục đích phân loại đánh giá 6. Mô tả được các phương pháp đánh giá. 7. Phân tích nhóm chỉ số và nêu tiêu chuẩn của chỉ số trong đánhgiá. 8. Trình bày các bước cơ bản của đánh giá. Giám sát • Giám sát là quá trình quản lý • Giám sát trực tiếp – xem xét tìm ra những khó khăn về mặt kỹ thuật của tuyến dưới rồi cùng bàn bạc với người được giám sát và người quản lý tuyến dưới tìm ra các giải pháp nhằm thực hiện hoạt động đó đúng kỹ thuật. Đánh giá là gì 1. Xét đoán giá trị của một việc gì đó 2. Đo lường và xem xét các kết quả đạt được của một chương trình hoặc một hoạt động trong một giai đoạn nhất định 3. Cung cấp thông tin cho người quản lý đưa ra quyết định cho tương lai Mục đích của đánh giá (1)? 1. Chương trình đã đạt được những gì 2. Tại sao chương trình đạt được như thế. 3. Đo tiến độ kèm theo mục tiêu của chương trình 4. Để cải thiện hoạt động giám sát sao cho công việc quản lý được tốt hơn. 5. Xác định những mặt mạnh và những điểm còn yếu nhằm cải thiện chương .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.