Bài giảng Bộ môn Dinh dưỡng: Vai trò và nhu cầu các chất dinh dưỡng - ThS. Nguyễn Thị Hiền

Bài giảng Bộ môn Dinh dưỡng: Vai trò và nhu cầu các chất dinh dưỡng giới thiệu đến người học những nội dung sau: vai trò và nhu cầu năng lượng trong dinh dưỡng người, vai trò và nhu cầu của protein, lipid và glucid; vai trò và nhu cầu của các vitamin và khoáng chất. Để nắm kiến thức trong bài học này thông qua việc tìm hiểu các nội dung trên, . | VAI TRÒ VÀ NHU CẦU CÁC CHẤT DINH DƯỠNG NGUYỄN THỊ HIỀN October 15, 2018 1 Mục tiêu học tập Trình bày được vai trò và nhu cầu năng lượng trong dinh dưỡng người. Trình bày được vai trò và nhu cầu của protein, lipid và glucid. Trình bày được vai trò và nhu cầu của các vitamin và khoáng chất. October 15, 2018 2 Có những loại chất dinh dưỡng nào ? Chất sinh năng lượng Protid Lipid Glucid Chất không sinh năng lượng Vitamin Nước October 15, 2018 Chất khoáng 3 Tại sao cần năng lượng ? Hóa học Cơ học Điện Năng lượng trong cơ thể 1g Protid : 1g Lipid : 1g Glucid Protid : Lipid : Glucid October 15, 2018 Nhiệt 4:9:4 Kcal 12:18:704 Công thức tính tiêu hao năng lượng mỗi ngày E = ECHCB + E TEF + EHĐTL ECHCB = 1 (hoặc 0,9) x CN(kg) x 24 h E TEF = 10 % CHCB EHĐTL = 30% CHCB (Lao động nhẹ) 40% CHCB (Lao động trung bình) 50% CHCB (Lao động nặng) → Cách nhớ khái quát nhất: CHCB = 1 Kcal/kg thể trọng/1 giờ. October 15, .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    348    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.