Bài giảng Bộ môn Dinh dưỡng: Các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng - ThS. Phan Kim Huệ

Bài giảng Bộ môn Dinh dưỡng trình bày "Các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng:. Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng phổ biến, các ưu nhược điểm của phương pháp nhân trắc học và phương pháp điều tra khẩu phần ăn cá thể và ở hộ gia đình. nội dung chi tiết bài giảng. | CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG BS. PHAN KIM HUỆ BM. Dinh Dưỡng KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG MỤC TIÊU HỌC TẬP 1. Kể tên các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng phổ biến 2. Trình bày các ưu nhược điểm của phương pháp nhân trắc học 3. Trình bày phương pháp điều tra khẩu phần ăn cá thể và ở hộ gia đình Page 2 Tình trạng dinh dưỡng ĐÁNH GIÁ??? Page 3 Chức năng TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Cấu trúc Hoá sinh Page 4 Tuổi Giới Dinh dưỡng Nhu cầu Tình trạng Sinh lý “Đánh giá tình trạng dinh dưỡng là quá trình thu thập và phân tích thông tin, số liệu về tình trạng dinh dưỡng và nhận định tình hình trên cơ sở các thông tin số liệu đó” Page .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    2    1    13-05-2021