Bài giảng Dịch tễ học: Quan niệm nguyên nhân trong dịch tễ học - ThS. Lê Minh Hữu

Sau khi học xong bài giảng này người học có thể trình bày được quan niệm nguyên nhân trong dịch tễ học và các nội dung cần xem xét kết luận về nguyên nhân của 1 căn bệnh. Để tìm hiểu và nắm rõ những kiến thức có trong bài giảng, . | QUAN NIỆM NGUYÊN NHÂN TRONG DỊCH TỄ HỌC Ths Lê Minh Hữu 21/10/2010 1 Mục tiêu 1. Trình bày được quan niệm nguyên nhân trong dịch tễ học 2. Trình bày được các nội dung cần xem xét kết luận về nguyên nhân của 1 căn bệnh 21/10/2010 2 Đại cương Việc tìm ra nguyên nhân của bệnh rất quan trọng trong việc phòng chống bệnh có hiệu quả. Thông thường khi đề cập đến nguyên nhân là nghĩ về nguyên nhân sinh vật học. Hiện nay, bệnh nhiễm trùng ngày càng giảm và bị khống chế, nhiều bệnh có liên quan đến dinh dưỡng, hành vi, các rối loạn về tâm thần. Xác định các nguyên nhân không thuộc về vi sinh học ngày càng đóng vai trò quan trọng trong DTH, trong lĩnh vực phòng bệnh cũng như điều trị bệnh. 21/10/2010 3 Quan niệm về nguyên nhân Ai làm chìm tàu? Allen .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
394    1    1    01-02-2023
539    14    1    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.